סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הבדלים בין גרסאות בדף "אזרחות"

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
מ (שוחזר לעריכה אחרונה שבוצעה על ידי Danielreyestorres)
 
(93 גרסאות ביניים של 16 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
[[הגישות כלפי אופיה היהודי של מדינת ישראל]]
+
{{תיבה עם כותרת|כותרת=הקדמה- מגילת העצמאות|
 +
תוכן=
 +
* [[מגילת העצמאות]]
 +
* [[אופייה של הכרזת העצמאות]]
 +
}}
  
*עקרונות המשטר הדמוקרטי:
+
{{תיבה עם כותרת|כותרת=המדינה היהודית|
 +
תוכן=
 +
* [[מבוא]]
 +
'''פרק א': לאום ומדינות לאום: יחידה 1 '''<br>
 +
::>[[מדינה ריבונית]]
 +
::>[[לאום וקבוצה אתנית]]
 +
::>[[סוגים שונים של מדינות]]
  
[[1.שלטון העם]]
+
'''פרק ב': מדינת ישראל- גישות שונות:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[מדינת תורה]]
 +
::>[[מדינה דתית לאומית]]
 +
::>[[מדינת לאום יהודית תרבותית]]
 +
::>[[מדינת העם היהודי]]
 +
::>[[מדינה יהודית]]
 +
::>[[מדינת כלל אזרחיה]]
  
[[2.פלורליזם]]
+
'''פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[מהי זהות?]]
 +
::>[[כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם]]
 +
::>[[כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם]]
 +
::>[[כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם]]
  
[[3.הכרעת הרוב]]
+
'''פרק ד': מדינת ישראל - מדינת העם היהודי:יחידה 1'''
 +
::>[[המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות]]
 +
::>[[יחסי הגומלין בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות]]
 +
::>[[יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות]]
 +
::>[[יחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל]]
 +
::>[[מעמדה של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות]]
 +
::>[[יהדות ארה"ב: דוגמה ליחסי גומלין בין ישראל לתפוצות]]
  
[[4.זכויות האדם והאזרח]]
+
'''פרק ה': מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[סמלי המדינה]]
 +
::>[[מוסדות המדינה]]
 +
::>[[החקיקה במדינת ישראל - ביטוי למדינה יהודית]]
 +
::>[[הסדר הסטאטוס-קוו]]
 +
}}
  
[[5.הגבלת השלטון]]
+
{{תיבה עם כותרת|כותרת=עקרונות המשטר הדמוקרטי|
 +
תוכן=
 +
* [[מבוא]]
 +
'''פרק א': הרעיון הדמוקרטי: (לא נכלל ל-יחידה 1) '''<br>
 +
[[הרעיון הדמוקרטי]](זמני)
 +
::>[[הדמוקרטיה כצורת ממשל]]
 +
::>[[הדמוקרטיה כערך, כהשקפת עולם וכאורח חיים]]
 +
::>[[המדינה המודרנית: האמנה חברתית]]
  
[[6.שלטון החוק]]
+
'''פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[המדינה הדמוקרטית: הגדרות שונות]]
 +
::>[[המדינה הדמוקרטית: גישות שונות]]
 +
 
 +
'''פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי:יחידה 1''' <br>
 +
::>[[שלטון העם]]<br>
 +
::>[[פלורליזם, סובלנות והסכמיות]]<br>
 +
::>[[הכרעת הרוב]]<br>
 +
::>[[זכויות האדם והאזרח]]<br>
 +
::>[[התנגשויות ואיזונים בין זכויות]]<br>
 +
::>[[זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה]]
 +
 
 +
'''פרק ד': עקרון הגבלת השלטון:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[עקרון הגבלת השלטון]](זמני)<br>
 +
::>[[הפרדת רשויות]]
 +
::>[[בחירות דמוקרטיות]]
 +
::>[[מנגנוני פיקוח וביקורת]]
 +
::>[[חוקה]]
 +
 
 +
'''פרק ה': עיקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[עקרון שלטון החוק]]<br>
 +
::>[[שלטון החוק: המובן הפורמלי והמובן המהותי]]
 +
::>[[גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי]]
 +
 
 +
'''פרק ו': גבולות בדמוקרטיה:יחידה 1'''<br>
 +
::>[[זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה]]
 +
::>[[ביטחון והדמוקרטיה]]
 +
 
 +
'''פרק ז': למה דמוקרטיה: (לא נכלל ל-יחידה 1) '''<br>
 +
::>[[למה דמוקרטיה]]
 +
}}
 +
 
 +
{{תיבה עם כותרת|כותרת=המשטר והפוליטיקה בישראל|
 +
תוכן=
 +
'''פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: יחידה 1'''<br>
 +
::>[[הכרזת העצמאות: קביעות עקרונות היסוד]]
 +
::>[[סוגיית החוקה בישראל]]
 +
::>[[חוקי יסוד]]
 +
::>[[אזרחות בישראל]]
 +
 
 +
'''פרק ב': החברה הישראלית: חברה רבת שסעים: יחידה 1'''<br>
 +
::>[[השסע הלאומי]]
 +
::>[[השסע הדתי]]
 +
::>[[השסע העדתי]]
 +
::>[[השסע האידיאולוגי-פוליטי]]
 +
::>[[אי-שוויון בין המינים- בין נשים ובין גברים]]
 +
 
 +
'''פרק ג': מפלגות בישראל'''<br>
 +
::>[[מהי מפלגה]]
 +
::>[[תפקיד המפלגות במדינה דמוקרטית]]
 +
::>[[חשיבותן של המפלגות לקיום הדמוקרטיה במדינה]]
 +
::>[[מאפייני המערכת המפלגתית בישראל]]
 +
::>[[מעמדן של המפלגות בישראל]]
 +
 
 +
'''פרק ד': בחירות בישראל'''<br>
 +
::>[[הזכות לבחור ולהיבחר בישראל]]
 +
::>[[שיטת הבחירה בישראל]]
 +
::>[[הוויכוח על שיטת הבחירות בישראל]]
 +
 
 +
 
 +
'''פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל: יחידה 1'''<br>
 +
::>[[המשטר בישראל- משטר פרלמנטרי]]
 +
::>[[הרשות המחוקקת- הכנסת]]
 +
::>[[הרשות המבצעת- הממשלה]]
 +
::>[[הרשות השופטת- בתי המשפט]]
 +
::>'''הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים'''<br>
 +
:::>[[הרשות המחוקקת והרשות השופטת: יחסי גומלין]]
 +
:::>[[הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: יחסי גומלין]]
 +
:::>[[הרשות המבצעת והרשות השופטת: יחסי גומלין]]
 +
 
 +
'''פרק ו': השלטון המקומי: רשויות מקומיות'''<br>
 +
::>[[רשויות מקומיות]]
 +
::>[[השלטון המקומי: ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה]]
 +
::>[[הרשויות המקומיות: הסכמיות ותפקידים]]
 +
::>[[השלטון המקומי: מנגנוני פיקוח וביקורת]]
 +
::>[[מעמדו של השלטון המקומי]]
 +
::>[[הרשויות המקומיות הערביות]]
 +
::>[[מרכז השלטון המקומי]]
 +
 
 +
'''פרק ז': מוסד הנשיאות בישראל'''<br>
 +
::>[[חסינות הנשיא]]
 +
::>[[נשיא המדינה: תפקידים וסמכויות]]
 +
 
 +
'''פרק ח': זכויות האדם ואזרח וזכויות מיעוטים בישראל'''<br>
 +
::>[[הגנה על זכויות אדם בחקיקה]]
 +
::>[[הגנה על זכויות אדם בפסיקה]]
 +
::>[[הגנה על זכויות אדם: אירגוני מתנדבים בישראל]]
 +
::>[[המיעוטים בישראל: זכויות האדם והאזרח וזכויות הקבוצה]]
 +
 
 +
'''פרק ט': הגבלת השלטון: פיקוח וביקורת'''<br>
 +
::>[[מנגנוני פיקוח פורמליים]]
 +
::>[[מנגנוני פיקוח לא פורמליים]]
 +
 
 +
'''פרק י': תקשורת ופוליטיקה בישראל'''<br>
 +
::>[[חשיבותן של זכות חופש הביטוי וזכות לציבור לדעת]]
 +
::>[[מהי תקשורת המונים]]
 +
::>[[תפקידי התקשורת המדינת דמוקרטית]]
 +
::>[[כוחה של התקשורת בישראל]]
 +
::>[[מידת עצמאותה של התקשורת בישראל]]
 +
 
 +
'''פרק יא': תרבות פוליטית בישראל'''<br>
 +
::>[[מהי תרבות פוליטית]]
 +
::>[[תרבות פוליטית דמוקרטית]]
 +
::>[[התרבות הפוליטית בישראל]]
 +
 
 +
'''פרק יב': ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית- סגירת מעגל'''<br>
 +
::>[[שילוב בין יהדות לדמוקרטיה במדינה:עמדות]]
 +
::>[[שילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה]]
 +
::>[[מדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית על פי הפסיקה]]
 +
}}
 +
 
 +
{{תיבה עם כותרת|כותרת=אישים חשובים במדינת ישראל|
 +
תוכן=
 +
* [[יצחק רבין]]
 +
* [[דוד בן גוריון (1973-1886)]]
 +
}}

גרסה אחרונה מ־11:41, 20 בנובמבר 2010

הקדמה- מגילת העצמאות
המדינה היהודית

פרק א': לאום ומדינות לאום: יחידה 1

>מדינה ריבונית
>לאום וקבוצה אתנית
>סוגים שונים של מדינות

פרק ב': מדינת ישראל- גישות שונות:יחידה 1

>מדינת תורה
>מדינה דתית לאומית
>מדינת לאום יהודית תרבותית
>מדינת העם היהודי
>מדינה יהודית
>מדינת כלל אזרחיה

פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל:יחידה 1

>מהי זהות?
>כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם

פרק ד': מדינת ישראל - מדינת העם היהודי:יחידה 1

>המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות
>יחסי הגומלין בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות
>יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות
>יחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל
>מעמדה של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות
>יהדות ארה"ב: דוגמה ליחסי גומלין בין ישראל לתפוצות

פרק ה': מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית:יחידה 1

>סמלי המדינה
>מוסדות המדינה
>החקיקה במדינת ישראל - ביטוי למדינה יהודית
>הסדר הסטאטוס-קוו
עקרונות המשטר הדמוקרטי

פרק א': הרעיון הדמוקרטי: (לא נכלל ל-יחידה 1)
הרעיון הדמוקרטי(זמני)

>הדמוקרטיה כצורת ממשל
>הדמוקרטיה כערך, כהשקפת עולם וכאורח חיים
>המדינה המודרנית: האמנה חברתית

פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות:יחידה 1

>המדינה הדמוקרטית: הגדרות שונות
>המדינה הדמוקרטית: גישות שונות

פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי:יחידה 1

>שלטון העם
>פלורליזם, סובלנות והסכמיות
>הכרעת הרוב
>זכויות האדם והאזרח
>התנגשויות ואיזונים בין זכויות
>זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה

פרק ד': עקרון הגבלת השלטון:יחידה 1

>עקרון הגבלת השלטון(זמני)
>הפרדת רשויות
>בחירות דמוקרטיות
>מנגנוני פיקוח וביקורת
>חוקה

פרק ה': עיקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית:יחידה 1

>עקרון שלטון החוק
>שלטון החוק: המובן הפורמלי והמובן המהותי
>גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי

פרק ו': גבולות בדמוקרטיה:יחידה 1

>זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה
>ביטחון והדמוקרטיה

פרק ז': למה דמוקרטיה: (לא נכלל ל-יחידה 1)

>למה דמוקרטיה
המשטר והפוליטיקה בישראל

פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: יחידה 1

>הכרזת העצמאות: קביעות עקרונות היסוד
>סוגיית החוקה בישראל
>חוקי יסוד
>אזרחות בישראל

פרק ב': החברה הישראלית: חברה רבת שסעים: יחידה 1

>השסע הלאומי
>השסע הדתי
>השסע העדתי
>השסע האידיאולוגי-פוליטי
>אי-שוויון בין המינים- בין נשים ובין גברים

פרק ג': מפלגות בישראל

>מהי מפלגה
>תפקיד המפלגות במדינה דמוקרטית
>חשיבותן של המפלגות לקיום הדמוקרטיה במדינה
>מאפייני המערכת המפלגתית בישראל
>מעמדן של המפלגות בישראל

פרק ד': בחירות בישראל

>הזכות לבחור ולהיבחר בישראל
>שיטת הבחירה בישראל
>הוויכוח על שיטת הבחירות בישראל


פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל: יחידה 1

>המשטר בישראל- משטר פרלמנטרי
>הרשות המחוקקת- הכנסת
>הרשות המבצעת- הממשלה
>הרשות השופטת- בתי המשפט
>הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים
>הרשות המחוקקת והרשות השופטת: יחסי גומלין
>הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: יחסי גומלין
>הרשות המבצעת והרשות השופטת: יחסי גומלין

פרק ו': השלטון המקומי: רשויות מקומיות

>רשויות מקומיות
>השלטון המקומי: ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה
>הרשויות המקומיות: הסכמיות ותפקידים
>השלטון המקומי: מנגנוני פיקוח וביקורת
>מעמדו של השלטון המקומי
>הרשויות המקומיות הערביות
>מרכז השלטון המקומי

פרק ז': מוסד הנשיאות בישראל

>חסינות הנשיא
>נשיא המדינה: תפקידים וסמכויות

פרק ח': זכויות האדם ואזרח וזכויות מיעוטים בישראל

>הגנה על זכויות אדם בחקיקה
>הגנה על זכויות אדם בפסיקה
>הגנה על זכויות אדם: אירגוני מתנדבים בישראל
>המיעוטים בישראל: זכויות האדם והאזרח וזכויות הקבוצה

פרק ט': הגבלת השלטון: פיקוח וביקורת

>מנגנוני פיקוח פורמליים
>מנגנוני פיקוח לא פורמליים

פרק י': תקשורת ופוליטיקה בישראל

>חשיבותן של זכות חופש הביטוי וזכות לציבור לדעת
>מהי תקשורת המונים
>תפקידי התקשורת המדינת דמוקרטית
>כוחה של התקשורת בישראל
>מידת עצמאותה של התקשורת בישראל

פרק יא': תרבות פוליטית בישראל

>מהי תרבות פוליטית
>תרבות פוליטית דמוקרטית
>התרבות הפוליטית בישראל

פרק יב': ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית- סגירת מעגל

>שילוב בין יהדות לדמוקרטיה במדינה:עמדות
>שילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה
>מדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית על פי הפסיקה
אישים חשובים במדינת ישראל