פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

דיאגרמות עץ

דיאגרמת עץ,היא אחת מהדרכים להתמודד עם שאלות בהסתברות מותנית. שמו נקרא כך בגלל היותו דומה לעץ עם ענפים.