סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הגדרת יעדי התנועה הציונית "תוכנית באזל"

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הגדרת מטרת הציונות לפי תוכנית באזל:

"הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית לאומי, בארץ ישראל, מובטח לפי משפט הכלל"

1) בית לאומי – אין אמירה של מדינה, שכן באותו זמן הרצל ניהל משא ומתן עם הסולטן התורכי. אמירה של "מדינה" יכלה להרגיז את הסולטן ולפגוע בהישגי העלייה הראשונה.

2) בארץ ישראל- האמירה הזו באה בעקבות התפשרות עם חובבי ציון שעמדו על כך שהמדינה היהודית תוקם רק בא"י.

3) לפי משפט הכלל – על יסוד משא ומתן דיפלומטי ובהכרה בינלאומית – הצ'רטר שהרצל רצה.


דרכי מימוש של המטרה על פי תוכנית באזל :

1)הקמת מסגרות ארגוניות בכל ארצות הגולה אשר יעזרו בארגון היהודים בכל אחת מן המדינות.

  • הפצת הרעיון הציוני: בקרב העם היהודי ובעיקר בקרב בני נוער.
  • גיבוש התודעה הלאומית: בקרב העם היהודי. הגברת הרגש הלאומי וגיבוש התודעה הלאומית היהודית.

זה היה חלק מהמאבק בהתבוללות ומהכשרת העם לקראת עלייה.

  • איסוף תרומות: איסוף התרומות נועד למימון ההגירה היהודית לארץ ישראל, למימון ההתיישבות היהודית

בארץ ישראל ולמימון הפעילות הציונית.

2)הכנה מדינית וקבלת אישורים והסכמים למתן זכיון לעם היהודי בא"י.

3)עידוד הגירת פועלים לא"י על מנת שיעזרו בפיתוח תשתיות חיוניות בא"י.