פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

סיכומונה:מחברות סרוקות

אזור זה מיועד להעלאת מחברות סרוקות במטרה שאנשים עם זמן ורצון לעזור יוכלו להקליד אותם ולהוסיף אותם לסיכומונה.

את המחברות הסרוקות יש לשלוח לאתר דרך מערכת העלאת הקבצים. לאחר העלאת התמונה יש לערוך דף זה כך שיכיל קישור אליה.

מחברת לשון כיתה ט.pdf