פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

תחיליות

משמעות התחיליות

התחיליות הן אותיות או אות שפותחות במילים או במילה שמשמשת כמשמעות הפוכה או שונה.


התחיליות

התחילית איך אומרים את התחילית משמעות התחילית דוגמה איך אומרים את הדוגמה פירוש הדוגמה
Пере פֶּרֶה פעולה חוזרת переписаль פֶרֵפִּיסַל העתיק