פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

תקשורת וחברה ב'

תוכן עניינים

דרמה

ז'אנר הדרמה בטלוויזיה

ייצוג ה"מציאות" בדרמה הטלוויזיונית

חדשות

כתבת החדשות בטלוויזיה – תכנים

אירוע מדיה – חלון

חדשות באמצעי תקשורת ההמונים – פיקוח ושליטה

פוליטיקה, סדר יום וחדשות

אינטראקטיביות בדיווח- חלון

אלימות בתקשורת (חלון)

פרסומת

הפרסומת כצורת תקשורת המיועדת להשגת מטרות מוגדרות

התפיסה התהליכית ומודל לאסוול (חלון)

מודל ניהול הפרסום: מטרה, קהל יעד, תקציב, אסטרטגיית מסר ומדיה, הערכת יעילות מחקר

אסטרטגיית מסר

הפרסום בטלוויזיה ובטכנולוגיות חדשות

אסכולת החִברות ואבדן הילדות (חלון)

מיתוסים בפרסום

פרסום חברתי

האדם המיידי (חלון)

אופרות סבון

המלודרמה בהיסטוריה

ז'אנר אופרות הסבון ומאפייניו

תיאוריות ניאו-מרקסיסטיות (חלון)

האידיאולוגיה של אופרות הסבון