פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות

לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטה הפתוחה.


דף זה מוקדש לשני קורסים הזהים בחומר הלימוד שלהם 20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות ו- 20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות באוניברסיטה הפתוחה.

סיכומים

משוואות מסדר ראשון

משוואות מסדר שני


יש ללחוץ על שם הסיכום כדי להיכנס לדף עם תיאור הסיכום וקישור להורדה

ראה גם: