סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הבדלים בין גרסאות בדף "אזרחות"

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 1: שורה 1:
{{תיבה עם כותרת|כותרת=הקדמה- מגילת העצמאות|
+
שניר לוי ודניאל קובי פריצות בע''מ
תוכן=
 
* [[מיכאל לרר המניאק ]]
 
* [[אמיכאל לרר המניאקת]]
 
}}
 
  
{{תיבה עם כותרת|כותרת=המדינה היהודית|
 
תוכן=
 
* [[מבוא]]
 
'''פרק א': מיכאל לרר המניאק'''<br>
 
::>[[מדינה ריבונית]]
 
::>[[מיכאל לרר המניאק]]
 
::>[[מיכאל לרר המניאק]]
 
  
'''פרק ב': מדינת ישראל- גישות שונות:יחידה 1'''<br>
+
'''מיכאלל לרר המניאק בן זונה'''
::>[[מדינת תורה]]
 
::>[[מדינה דתית לאומית]]
 
::>[[מדינת לאום יהודית תרבותית]]
 
::>[[מדינת העם היהודי]]
 
::>[[מדינה יהודית]]
 
::>[[מדינת כלל אזרחיה]]
 
  
'''פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל:יחידה 1'''<br>
 
::>[[מהי זהות?]]
 
::>[[כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם]]
 
::>[[כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם]]
 
::>[[כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם]]
 
  
'''פרק ד': מדינת ישראל - מדינת העם היהודי:יחידה 1'''
+
:D
::>[[המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות]]
+
:D
::>[[יחסי הגומלין בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות]]
 
::>[[יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות]]
 
::>[[יחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל]]
 
::>[[מעמדה של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות]]
 
::>[[יהדות ארה"ב: דוגמה ליחסי גומלין בין ישראל לתפוצות]]
 
 
 
'''פרק ה': מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית:יחידה 1'''<br>
 
::>[[סמלי המדינה]]
 
::>[[מוסדות המדינה]]
 
::>[[החקיקה במדינת ישראל - ביטוי למדינה יהודית]]
 
::>[[הסדר הסטאטוס-קוו]]
 
}}
 
 
 
{{תיבה עם כותרת|כותרת=עקרונות המשטר הדמוקרטי|
 
תוכן=
 
* [[מבוא]]
 
'''פרק א': הרעיון הדמוקרטי: (לא נכלל ל-יחידה 1) '''<br>
 
[[הרעיון הדמוקרטי]](זמני)
 
::>[[הדמוקרטיה כצורת ממשל]]
 
::>[[הדמוקרטיה כערך, כהשקפת עולם וכאורח חיים]]
 
::>[[מיכאל לרר המניאק]]
 
 
 
'''פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות:יחידה 1'''<br>
 
::>[[המדינה הדמוקרטית: הגדרות שונות]]
 
::>[[המדינה הדמוקרטית: גישות שונות]]
 
 
 
'''פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי:יחידה 1''' <br>
 
::>[[שלטון העם]]<br>
 
::>[[פלורליזם, סובלנות והסכמיות]]<br>
 
::>[[הכרעת הרוב]]<br>
 
::>[[זכויות האדם והאזרח]]<br>
 
::>[[התנגשויות ואיזונים בין זכויות]]<br>
 
::>[[זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה]]
 
 
 
'''פרק ד': עקרון הגבלת השלטון:יחידה 1'''<br>
 
::>[[עקרון הגבלת השלטון]](זמני)<br>
 
::>[[הפרדת רשויות]]
 
::>[[בחירות דמוקרטיות]]
 
::>[[מנגנוני פיקוח וביקורת]]
 
::>[[חוקה]]
 
 
 
'''פרק ה': עיקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית:יחידה 1'''<br>
 
::>[[עקרון שלטון החוק]]<br>
 
::>[[שלטון החוק: המובן הפורמלי והמובן המהותי]]
 
::>[[גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי]]
 
 
 
'''פרק ו': גבולות בדמוקרטיה:יחידה 1'''<br>
 
::>[[הדמוקרטיה המתגוננת]](זמני)<br>
 
::>[[זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה]]
 
::>[[ביטחון ודמוקרטיה]]
 
 
 
'''פרק ז': למה דמוקרטיה: (לא נכלל ל-יחידה 1) '''<br>
 
::>[[למה דמוקרטיה]]
 
}}
 
 
 
{{תיבה עם כותרת|כותרת=המשטר והפוליטיקה בישראל|
 
תוכן=
 
'''פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: יחידה 1'''<br>
 
::>[[הכרזת העצמאות: קביעות עקרונות היסוד]]
 
::>[[סוגיית החוקה בישראל]]
 
::>[[חוקי יסוד]]
 
::>[[אזרחות בישראל]]
 
 
 
'''פרק ב': החברה הישראלית: חברה רבת שסעים: יחידה 1'''<br>
 
::>[[השסע הלאומי]]
 
::>[[השסע הדתי]]
 
::>[[השסע העדתי]]
 
::>[[השסע האידיאולוגי-פוליטי]]
 
::>[[אי-שוויון בין המינים- בין נשים ובין גברים]]
 
 
 
'''פרק ג': מפלגות בישראל'''<br>
 
::>[[מהי מפלגה]]
 
::>[[תפקיד המפלגות במדינה דמוקרטית]]
 
::>[[חשיבותן של המפלגות לקיום הדמוקרטיה במדינה]]
 
::>[[מאפייני המערכת המפלגתית בישראל]]
 
::>[[מעמדן של המפלגות בישראל]]
 
 
 
'''פרק ד': בחירות בישראל'''<br>
 
::>[[הזכות לבחור ולהיבחר בישראל]]
 
::>[[שיטת הבחירה בישראל]]
 
::>[[הוויכוח על שיטת הבחירות בישראל]]
 
 
 
 
 
'''פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל: יחידה 1'''<br>
 
::>[[המשטר בישראל- משטר פרלמנטרי]]
 
::>[[הרשות המחוקקת- הכנסת]]
 
::>[[הרשות המבצעת- הממשלה]]
 
::>[[הרשות השופטת- בתי המשפט]]
 
::>'''הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים'''<br>
 
:::>[[הרשות המחוקקת והרשות השופטת: יחסי גומלין]]
 
:::>[[הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: יחסי גומלין]]
 
:::>[[הרשות המבצעת והרשות השופטת: יחסי גומלין]]
 
 
 
'''פרק ו': השלטון המקומי: רשויות מקומיות'''<br>
 
::>[[רשויות מקומיות]]
 
::>[[השלטון המקומי: ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה]]
 
::>[[הרשויות המקומיות: הסכמיות ותפקידים]]
 
::>[[השלטון המקומי: מנגנוני פיקוח וביקורת]]
 
::>[[מעמדו של השלטון המקומי]]
 
::>[[הרשויות המקומיות הערביות]]
 
::>[[מרכז השלטון המקומי]]
 
 
 
'''פרק ז': מוסד הנשיאות בישראל'''<br>
 
::>[[חסינות הנשיא]]
 
::>[[נשיא המדינה: תפקידים וסמכויות]]
 
 
 
'''פרק ח': זכויות האדם ואזרח וזכויות מיעוטים בישראל'''<br>
 
::>[[הגנה על זכויות אדם בחקיקה]]
 
::>[[הגנה על זכויות אדם בפסיקה]]
 
::>[[הגנה על זכויות אדם: אירגוני מתנדבים בישראל]]
 
::>[[המיעוטים בישראל: זכויות האדם והאזרח וזכויות הקבוצה]]
 
 
 
'''פרק ט': הגבלת השלטון: פיקוח וביקורת'''<br>
 
::>[[מנגנוני פיקוח פורמליים]]
 
::>[[מנגנוני פיקוח לא פורמליים]]
 
 
 
'''פרק י': תקשורת ופוליטיקה בישראל'''<br>
 
::>[[חשיבותן של זכות חופש הביטוי וזכות לציבור לדעת]]
 
::>[[מהי תקשורת המונים]]
 
::>[[תפקידי התקשורת המדינת דמוקרטית]]
 
::>[[כוחה של התקשורת בישראל]]
 
::>[[מידת עצמאותה של התקשורת בישראל]]
 
 
 
'''פרק יא': תרבות פוליטית בישראל'''<br>
 
::>[[מהי תרבות פוליטית]]
 
::>[[תרבות פוליטית דמוקרטית]]
 
::>[[התרבות הפוליטית בישראל]]
 
 
 
'''פרק יב': ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית- סגירת מעגל'''<br>
 
::>[[שילוב בין יהדות לדמוקרטיה במדינה:עמדות]]
 
::>[[שילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה]]
 
::>[[מדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית על פי הפסיקה]]
 
}}
 
 
 
{{תיבה עם כותרת|כותרת=אישים חשובים במדינת ישראל|
 
תוכן=
 
* [[יצחק רבין]]
 
* [[דוד בן גוריון (1973-1886)]]
 
}}
 

גרסה מ־15:15, 31 במרץ 2008

שניר לוי ודניאל קובי פריצות בעמ


מיכאלל לרר המניאק בן זונה


D
D