אנגלית

General information
Tenses


External links

Lesson6-Rules-SimpleTenses<אדום> <== English on-line</אדום>

תיאור: מבחנים אישיים לפירושי מילים באנגלית ועוד...


תיאור: רב מילון שמאפשר לראות תרגום במספר מילונים, לשמוע את המילים באנגלית ונותן משפטי דוגמא מתורגמים לעברית


Grammer