ארבע המידות המרכזיות על פי היוונים

ארבע המידות המרכזיות על פי היוונים בעת העתיקה הן:

1) חכמה

2) אומץ

3) מתינות

4) צדק