שורשים מרובעים

פִּעֵל פֻּעַל הִתְפַּעֵל עבר גִּלְגֵּל גֻּלְגַּל הִתְגַּלְגֵּל הווה מְגַלְגֵּל מְגֻלְגַּל מִתְגַּלְגֵּל עתיד יְגַלְגֵּל יְגֻלגַּל יִתְגַּלְגֵּל ציווי גַּלְגֵּל ------ הִתְגַּלְגֵּל שם פועל לְגַלְגֵּל ------ לְהִתְגַּלְגֵּל

שורשים מרובעים הם בעלי 4 עיצורים והם יופיעו בבניינים הדגושים בלבד. לא יופיע דגש תבניתי. שיטת הזיהוי היא עפ"י עבר נסתר: - אם באות הראשונה יופיע חיריק, זהו בניין פִּעֵל. - אם באות הראשונה יופיע קובוץ, זהו בניין פֻּעַל. - תחילית הִתְ לפני השורש, זהו בניין הִתְפַּעֵל.

צמדים תֻּדְלַק תֻּדְלַק זמן עבר עתיד גוף נסתר נוכח שורש ת-ד-ל-ק ד-ל-ק בניין פֻּעַל הֻפְעַל תִּקְצְרוּ תִּקְצְרוּ זמן עבר עתיד גוף נסתרים נוכחים שורש ת-ק-צ-ר ק-צ-ר בניין פִּעֵל קל


תופעות בהִתְפַּעֵל

- סלסל  הִתְסַלְסֵל  הִסְתַּלְסֵל (שיכול עיצורים). - תרגם  הִתְתַּרְגֵּם  הִתַּרְגֵם (התלכדות). - טלטל  הִתְטַלְטֵל  הִטְטַלְטֵל  הִטַּלְטֵל (הידמות מלאה). - דרדר  הִתְדַּרְדֵּר  הִדְדַּרְדֵּר  הִדַּרְדֵּר (הידמות מלאה). - זמזם  הִתְזַמְזֵם  הִזְתַּמְזֵם  הִזְדַּמְזֵם (הידמות חלקית קולית). - צמצם  הִתְצַמְצֵם  הְצְתַּמְצֵם  הִצְטַמְצֵם (הידמות חלקית נחצית).
מנהלים יקרים, זה לא יוצא כמו בעריכה. אנא תקנו זאת כדי שהתלמידים יוכלו להנות מההסבר וכדי שאוכל להוסיף את שאר הנושאים. תודה !