גזרת נפ"א

גזרת נחי פה"פ א' - נפ"א

גזרה זו עוסקת בשורשים שפה"פ שלהם היא א' ובבניין קל-עתיד בלבד.

א' נחה (אם קריאה), כגון הדוגמות הבאות:

שורש צורת הכתיבה של הפועל
א-כ-ל יֹאכַל
א-ב-ד יֹאבַד
א-ח-ז יֹאחַז, יֶאֶחֹז
א-ה-ב יֹאהַב, יֶאֶהֹב
א-מ-ר יֹאמַר
  • הערות:
- בשורשים- א-ח-ז ו-א-ה-ב קיימות 2 אפשרויות: נחים ושלמים.
- גם השורש א-פ-ה שייך לקבוצה זו. דוגמא: יֹאפֶה.
- גם השורש א-ב-ה שייך לקבוצה זו. דוגמא: יֹאבֶה.