גנרל, הטנק שלך / ברטולט ברכט


גנרל, הטנק שלך הוא רכב חזק,

הוא רומס את היער, הוא מוחץ מאה אנשים.

אבל יש לו חסרון אחד:

הוא זקוק לנהג.


גנרל, המפציץ שלך חזק.

הוא טס מהר מן הסופה, הוא עומס יותר מפיל.

אבל יש לו חסרון אחד:

הוא זקוק למכונאי.


גנרל, האדם שמיש מאוד.

הוא יודע לטוס, הוא יודע לרצוח.

אבל יש לו חסרון אחד:

הוא יודע לחשוב.

1938היסודות החוזרים בשיר:

מבנה: שלושה בתים הבנויים באופן שווה. השורה השניה בכל בית היא ארוכה יותר, השורה השלישית שווה וזהה בכל הבתים והשורה הרביעית מדגישה את הרעיון המרכזי של אותו בית ואת הרעיון המרכזי של השיר. כל בית מתחיל בפניה אל הגנרל, וכל שורה מתחילה באותה מילה.


חזרה על המילים "הוא", "גנרל", "זקוק" ו"יודע".

המבנה המקובע בא להדגיש ולדמות את פעולת המכונה המלחמתית המשומנת, הצבאית. למעשה הכל ככלי מלחמה בידי הגנרל.


היסודות המשתנים:

טנק חזק - רומס את היער, מוחץ מאה אנשים מפציץ חזק - טס מהר מן הסופה, עומס יותר מפיל אדם שמיש - יודע לטוס, יודע לרצוח, יודע לחשוב.

הפעלים "רומס", "מוחץ", "טס" ו"עומס" הם פעלים אקטיביים, יש בהם כוחניות, והם מתרחשים כעת. יכולות האדם באות בצורת שם הפועל – "יודע לטוס", "יודע לרצוח", "יודע לחשוב". שם הפועל מדגיש את רמת הידיעה לעומת רמת העשייה. ע"י כך מודגש עקרון העצמאות של האדם. המכונה היא אוטומטית, אך האדם יודע גם לחשוב, מה שמוביל לשיקול הומאני.

בבתים הראשונים חוזרת המילה "זקוק", אך בבית האחרון היא מוחלפת במילה "יודע". כאן מודגש עקרון עצמאות האדם לעומת התלות של המכונה.

הביטוי "יש לו חסרון אחד" הוא ביטוי אירוני. החסרון הופך באופן אירוני ליתרון האנושות וליכולתה להתמודד אל מול כלי המלחמה.

לאורך השיר חוזרת אמירה מחאתית המופנית כלפי השליטים בעולם. הביקורת היא כלפי כל אותם אנשים שחושבים שבידיהם הכוח, ושביכולתם להפעיל שינויים עולמיים בעזרת הכלים המלחמתיים שבידם. השיר מדגיש את ההבדל בין כלי המלחמה לאדם. ההבדל נבנה בהדרגתיות: בעוד שבשני הבתים הראשונים לאדם יש תפקיד טכני בלבד – להסיע את הטנק, לתקן אותו, הבית השלישי מדגיש את היתרון של האדם על המכונה, שיתרונו הוא ביכולת הידיעה שלו, ביכולת המחשבה שלו, האדם אינו שייך לגנרל (לעומת הטנק המפציץ, האדם אינו "שלך"), אוטונומי, בעל יכולת בחירה ויכולתו נמדדת במידת החשיבה והמוסריות שהוא מפגין. המכונאי והנהג, שמופיעים בבתים הראשונים, מקבלים נדבך נוסף : יכולת המחשבה, והחסרון של כלי המלחמה (ההזדקקות לאדם) הוא באופן אירוני - יתרון, שכן לאדם יש יכולות חשיבה ושיקול מוסרי. המסר מופנה אל הגנרל, שגם הוא אדם, אבל אדם שחושב שכל הכוח הוא בידיו. כמו כן, יש לשיר גם מסר לאדם הפשוט. השיר קורא לאדם להפעיל את יכולת החשיבה, את השיפוט הערכי, ולא לפעול באופן אוטומטי.  • בית הספר "כרמל זבולון".