סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

החברה הפיאודלית - מושגים

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

מושגים- החברה הפיאודלית

  • וסאל: לוחם כפוף לסניור ומקבל ממנו נחלה בתמורה לשירותיו.
  • סניור: האדון שנותן חסות לוסאלים. בתמורה לשירותיהם נתן להם אחוזות.
  • פאודום: הקרקע שהעניק האדון בתמורה לשירותים שקיבל. הענקת הפאודום נעשתה בטקס אישי שכלל שבועת נאמנות של הואסל לסניור.
  • חברה פאודלית: מסגרת שיש בה קשרי תלות בין סניורים לוואסלים. הענקת קרקעות על יד האדונים לואסלים.
  • צמיתים: סוג של אריסים שהיו מושפלים במיוחד. להם האדון לא העניק אדמות והם היו משועבדים יותר משאר האריסים. הם היו חייבים לאדון שירותי עבודה. חופש התנועה שלהם הוגבל, ולא הותר להם לעבור ממקום למקום בלי רשות האדון. הם שילמו מס כאשר נשאו אישה וחויבו לקבל היתר לשאת אישה שהגיעה מחוץ לאחוזה.
  • אריסים: איכרים המשועבדים לאדון. הם עיבדו אדמות שהעניק להם האדון, ובתמורה העלו לו כמס חלק ניכר מיבוליהם.