היסטוריה ב' - החרפת המאבק נגד היהודים בשנות ה-30

דף הפניה