סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

המרה מסוגה לסוגה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המרה מסוגה לסוגה

יש לשים לב לנושא הטקסט, למטרת הכתיבה (השוואה, הסבר, תיאור, שכנוע ועוד).
אין להשתמש בציטוטים או בדיבר ישיר ואין להביע דעה אישית.
יש לומר את הדברים בשם אומרם.

בסיכום רגיל כדאי להשתמש בניסוחים כמו:

 • "נושא המאמר הוא...".
 • "מטרת הכותב היא...".

לא נותנים דוגמאות אבל מתייחסים אליהם בניסוח כמו:

 • "כותב הטקסט מציג דוגמאות העוסקות בנושא...".

מאפייני כתיבת טיעון:

בכתיבת טיעון מתריאים על תופעה, מותחים ביקורת על פעולה או דעה, או להיפך, מצדיקים או מבססים צעד מסויים.
הכותב מעוניין לשכנע את הנמענים בצדקת טיעוניו.
דבריו מיועדים להניע את הקוראים לפעולה ולמעשים או לשכנעם לאמץ רעיונות וגישות.

במרכזה של כתיבת טיעון עומדת טענה/עמדה והכותב מבקש לשכנע את הנמענים בנכונותה.
רוב הטקסט יעסוק בביסוס הטענה:

נימוקים, הוכחות, הסברים הנתמכים בנתונים, עובדות, דוגמאות והשוואות.

בד"כ הטענה תהיה בפתיחה והגוף יהיה הביסוס. בסיום תנסוח לרוב מסקנה. בכתיבת טיעון יש תפקיד חשוב לרטוריקה, אוצר מילים וכדומה.

סיכום או תגובה למאמר טיעון/עמדה

סיכום מאמר עמדה/טיעון של מישהו מסויים. לכן יש לפתוח ב"טענתו של X היא..." ואחר כך להביא בקיצור את הנימוקים בטענתו של X.

אם המשימה הניתנת היא כתיבת תגובה או מכתב תגובה, יש לסכם מהמאמר אך ורק את הדברים הרלוונטים לתגובה.

עליכם להשתמש במשפטים כמו: "במאמרו טוען X ש..." (ולסכם את דעותיו ואח"כ את תגובתך לדעותיו).
כדאי גם לכלול בסיכום את כוונת הדובר ע"י מילים כמו:

 • תביעה, דרישה, המלצה, בקשה.

כמו כן אפשר לכלול את הנימה של הדברים הכתובים ע"י מילים כמו:

 • תמיהה, התסייגות, ביקורת, שבח, תלונה, איום, עידוד, האשמה, לגלוג, אירוניה וכד'.


כתיבת ערך אינציקלופדי

מוסכמות לכתיבת ערך אינציקלופדי

יש להשמיט כל מה שלא מתאים להגדרה באינציקלופדיה:

<אדום>להשמיט:</אדום>

 • כל מידע שאינו אובייקטיבי
 • פניות לקורא
 • נוכחות של מוען
 • מובאות וציטוטין
 • דיבור ישיר
 • דוגמאות
 • ביטויי רגש

<כחול>יש לכתוב:</כחול>

 • יש להקפיד על דיוק בניסוח ובמידע וכן על ציון תאריכים.
 • יש לשמור על נוסחאות פתיחה של ערך אינציקלופדי.
כלומר:
"מושג - הגדרת המושג." לדוגמא:
" כסלו - החודש התשיעי בלוח השנה העברי".

הגדרת ערך אינציקלופדי:

 • המוגדר - למשל: אספרנטו,כסלו, וטרינר.
 • אוגד - כינוי בגוף שלישי - הוא, היא, הם והן. לדוגמא: "אספרנטו היא...".
 • ביטוי מכליל - החלק המייחד את ההגדרה.

דף מידע או דף הסברה

יש לכתוב:

 1. "דף מידע ל..."
 2. הנושא - על מה הדף.
 3. מטעם מי הדף
 4. לכתוב קצר ולעניין ולחלק לסעיפים.