הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות / עמנואל קאנט

Ucd.png סיכום זה נמצא תחת עריכה. נא לא לערוך דף זה עד שתוסר ההודעה.


בחיבור זה של קאנט נוסח לראשונה הצו הקטיגורי המפורסם:

"פעל כך שתמיד תוכל לרצות שהכלל המעשי של פעולותיך יוכל להפוך לחוק אוניברסאלי".

קאנט טוען כי מידותיו, תכונותיו ואופיו של אדם לא משנות לקביעה האם מעשה הוא מוסרי או שמא לא. הדבר היחיד שמכריע את הסוגיה הוא רצונו הטוב של האדם. אם אדם מבצע פעולה מתוך רצון טוב, אין זה משנה הדרך בה יבצע את הפעולה, או תוצאתה - העיקר הרצון הטוב.


על פי קאנט, מעשה מוסרי הוא מעשה שנעשה על פי החובה בלבד.

פעולה הנעשית מתוך חובה היא פעולה הנעשית מתוך הכרת כבוד לצו הקטיגורי. חובה היא הכרחיותה של פעולה באופן בלתי תלוי במניעין, נטיות, תוצאות ונסיבות.

פעולה הנעשית בניגוד לחובה היא פעולה הנעשית בניגוד לצו הקטיגורי.

פעולה הנעשית מתוך נטייה ובהתאם לחובה היא פעולה החסרת ערך מבחינה מוסרית.