הרשות המחוקקת- הכנסת


הרשות המחוקקת-הכנסת מקור השם כנסת מהתנך :"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולים" (מסכת אבות פרק א' משנה א') ברשות המחוקקת יושבים הנציגים של כל אזרחי מדינת ישראל שמייצגים אותנו בחקיקת החוקים-כך גם אנו שותפים בבחירת החוקים.

(ארחיב בקרוב)