פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

השתנקות- חנק מגוף זר

גרסה #21530 של הדף "השתנקות- חנק מגוף זר" אינה קיימת.

זה נגרם בדרך־כלל עקב לחיצה על קישור ישן לגרסה של דף שנמחק. אפשר למצוא פרטים ביומן המחיקות.