זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה

הדמוקרטיה מחזיקה בתוכה ערכים ונורמות שונים השומרים על חיי האדם חירותו וכבודו.כאשר אלה מהווים הבסיס לזכויות האדם והאזרח ולזכויות המיעוטים.אי מימושן של זכויות כמו הזכות לחיים וביטחון,הזכות לחירות המחשבה והדעה,חופש ההתאגדות,חופש המצפון,חופש מדת ודת,הזכות לשיווין ועוד פוגעות במהות של הדמוקרטיה.אך עם זאת יש לזכור כי יכול מאוד להיות כי יווצר מצב במדינה דמוקרטית ובה יתארגנו קבוצה או קבוצות מספר למטרות גזעניות,או כמטרה להשגת כוח על חשבון וניצול הדמוקרטיה שמטרות כאלה יכולות להוליך להפלת הדמוקרטיה.כך למשל המפלגה הנאציונאל סוציאליסטית ברשות היטלר שהפילה את רפובליקת ויימאר בגרמניה. על רקע דברים האלה נשאלת השאלה האם הדמוקרטיה צריכה להגביל קבוצות גזעניות או כל קבוצה שרוצה להשיג כוח על חשבון הדמוקרטיה ויכולה להוות איום על יציבות הדמוקרטיה?.

קיימות 2 תפיסות בנוגע לזכות ההגנה של הדמוקרטיה על עצמה.האחת דמוקרטיה מתגוננת והשנייה אי קבלת העיקרון של דמוקרטיה מתגוננת.כאשר האחת מזוהה כתפיסה האירופאית והשנייה כתפיסה האמריקאית (בהתאמה).

עקרון הדמוקרטיה המתגוננת:זוהי תפיסה הנפוצה ברוב מדינות אירופה שנובעת על רקע הלמידה ההיסטורי בדבר.כאשר זו מאמינה כי יש לפעול להגבלת התארגנויות של קבוצות אנטי דמוקרטיות המאיימות על יציבותה וקיומה השוטף ו העתידי.גישה זו באה לידי ביטוי באמצעות חקיקת חוקים האוסרים הסתה גזענית וחוקים המפרטים מתי ניתן לפסול מפלגה ולהוציאה אל מחוץ לחוק.כאשר אפילו פגיעה בזכויות יסוד על ידי השלטון משרתת את המטרה.כאשר יש לזכור כי נקיטת גישה זו בכל זאת טומנת בחובה סכנה לדמוקרטיה ממקור פנימי שהרי זו פוגעת בזכויות יסוד והשלטון יכול לנצל את סמכותו שלא לצדק ולפגוע בזכויות אדם כרצונו. על כן ישנו החוק להגבלת השלטון. (יחידה אחרת)

אי קבלת עקרון הדמוקרטיה המתגוננת:תפיסה זו מאפיינת בעיקר את ארצות הברית ובה אין בשום פנים ואופן לפגוע בזכוית היסוד אפילו אם מדובר במפלגות אנטי דמוקרטיות כלומר ניתן להן מרחב פעולה חוקי כל עוד לא נעשה שום מעשה פלילי המצדיק התערבות.דבר זה מסכן מאוד את הדמוקרטיה,מאחר שלא נינקט שום אמצעי להפסקת הפעולות של המפלגות האנטי דמוקרטיות.

החחלטה בנוגע לאיזו מדיניות תאפיין איזו מדינה תלויה ברבדים חברתיים,תרבותיים של המדינה בעיקר,במדינה ובה שסעים רבים כמו ישראל תתקבל מדיניות של דמוקרטיה מתגוננת בכדי למנוע קונפליקטים והחרפת השסעים בחברה.כך למשל ישראל נוטה לפעול לפי הגישה של הדמוקרטיה המתגוננת.