סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

חוקה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עקרון הגבלת השלטון :

עקרון דמוקרטי חשוב שמדבר על הגבלת השלטון ועל כך שאסור לתת לו לעשות מה שהוא רוצה כדי למנוע עריצות ושרירותיות של רשויות השלטון .בנוסך ,יש בידי השלטון כח ועוצמה רבים ויש חשש שהוא ישתמש בהם לרעה לטובת עצמו וכך יפגע באזרחים .

מקורות הכח של השלטון :

1 .שליטה על משאבים כלכליים - הממשלה שולטת על משאבים רבים במדינה ,כמו :קרקרעות ,אוצרות טבה ומפעלים שבאחריותה ובפיקוחה .לרשות המדינה עומד תקציב המדינה ותשלומי המיסים שמשלם הציבור למדינה והיא משתמשת בו לביצוע מדיניותה בתחומים שונים ומקציבה אותו להמון דברים .בנוסף ,במדינות הדמוקריות לממשלה יש חלק רציני בחיי הכלכלה והחברה ,למשל :חינוך ,רווחה ,דיוא וקליטת עלייה - מעורבות המגדילה את כוחה ועוצמתה של המדינה .

2 .שליטה על משאבים אנושיים - - לרשות המדינה עומד כח אדם במערכת הביורוקרטית של משרדי הממשלה וגם במנהל הציבורי שבו עוסקים מומחים :כלכלנים ,משפטנים ,מומחמים בתחום החינוך והבריאות וכו' .לאנשים אלה יש את הידע המקצועי הדרוש להתמודדות עם בעיות כלכליות ופוליטיות ומקצועיותם ומומחיותם מקנה להם כח מול רשויות השלטון האחרות ---> כך השליטה על משאבי אנוש מקנה לרשות המבצעת עוצמה נוספת .

3 .שליטה על מקורות מידע - מצויים בידי הרשות המבצעת קורות מידע בתחומי פנים ,חוץ ובטחון והיא מהווה מקור מידע עבור גופים אחרים במדינה ,כמו הרשות המחוקקת ואמצעי התקשורת .בונסף ,כל גופי הביון כפופים למבינה והם מספקים לה מידע חשוב וכך השליטה על כל אלה מקנה לה עוצמה רבה .

4 .שליטה על מנגנוני אכיפה - סמכויות האכיפה ,כמו המשטרה והצבא כפופות לשלטון ולסמכותו בלבד ,אין שום גוף אחר במדינה שיש לו סמכויות אכיפה ולכן מנגנונים אלה הם מקור עוצמה וכוח גדולים ויש להבטיח שהרשות המבצעת ומוסדות הבטחון ישתמשו בהם רק לטובת האזרחים ובטחון המדינה ולא בעריצות ובשרירותיות .

  • מהסיבות נה"ל יש חשש שהשלטון ייפגע בציבור ובעיקר בקבוצות מיעוט ,למשל :להביא להכרעת העם את השאלה אם לתת למיעוטים חינוך והרב יכול לקבוע שלא ,וכך ע"י עקרון הכרעת הרוב השלטון פוגע במיעוטים לטובת עצמו