כיצד לערוך בAdobe Premiere

לחץ כאן כדי לחזור לסיכומונה מדריכים


לחץ כאן כדי לחזור לוידאו


עריכה

תחילת עריכה

הכי נוח לעבוד במצב של חלונות מותאמים לעריכה. בחרו בתפריט Window את Workspace ובתפריטון את הפריט Editing.אם לא שומעים סאונד - כבו את המצלמה, או נתקו אותה מהכבל DV


מהו ה-Timeline ?

זהו בעצם "שולחן העבודה" שלך, שם אתה שם את הסרט ועורך את הסרט:


 


למקם סרט אחרי סרט אחר ב-Timeline

לחץ V וגרור את הסרט אחרי הסרט.הילוך איטי / מהיר

לחץ X וגרור הפינה של הסרט ימינה- הילוך איטי

לחץ X וגרור הפינה של שמאלה- הילוך מהירלקצר סרט

לחץ V, וגרור את הפינה שלו פנימהלנתק סרט מאודיו שלו

לחץ בכפתור עכבר ימני על הקליפ הרצוי ובחר את הפקודה Unlink Audio and Video.Zoom In / Out

קיצורי מקשים + -


הוספת ערוץ

לחץ מקש ימיני על Video 1 ולחץ על Add Trackמחיקת ערוץ

בחר בערוץ המבוקש ולחץ מקש ימיני, ואז לחץ Delete Track


רינדור הפרוייקט

מסמנים את איזור העבודה (עם הסרגל הבהיר שבתחום האפור בראש ה-TimeLine) ולוחצים ENTER<כחול>מדריכים קשורים:</כחול>