על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

כללים לכתיבת ביבליוגרפיה בעבודת המחקר

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כללים לכתיבת ביבליוגרפיה בעבודת המחקר:

הפריטים שברשימה יסודרו בסדר אלפביתי על פי שם המשפחה של המחבר הראשון , במיון מתעלמים מה' הידיעה אם היא מופיעה.
-יש לכתוב קודם את הפריטים שבעברית ואחר כך – את הפריטים שבלועזית.
-כל פריט יודפס במרווח של שורה וחצי בין השורות.
-יש להדגיש את שם הספר או את שם כתב-העת ומספר הכרך באחת משתי האפשרויות: באמצעות קו תחתי או כתב מודגש ברשימה באנגלית יש לשים לב מתי מופיעות אותיות גדולות ומתי קטנות.
-אחרי האות הראשונה של השם הפרטי של המחבר מופיעה נקודה. בעברית משמש גרש לשם קיצור, לא נקודה.

מאמר בכתב-עת:

-שם משפחה, אות ראשונה בשם פרטי' (שנה). שם המאמר. שם כתב העת, מספר כרך, עמודים (להקפיד שהעמודים יהיו מימין לשמאל, למשל (20-34).
אילוז, א' (1999).
"הדיברות" של החילוניות: מבט של סוציולוגית. בשער מקום למחשבה, 5, 4-9.

מאמר בעיתון

שם משפחה, שם פרטי' (שנה,יום,חודש) שם המאמר. שם העיתון, עמודים.
כץ, ש' (2002, 16 בדצמבר). התמונה העגומה של ענף הדלק . ידיעות, כלכלה, 12.

ספר (מחבר אחד)

שם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה.
זהרי, מ' (1973). עולם הצמחים. תל אביב: עם עובד.

ספר (שני מחברים)

שם משפחה, שם פרטי' , שם משפחה, שם פרטי' ושם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם הספר, מקום ההוצאה: שם ההוצאה.
נוימאיר, מ' ובראל, צ' (1995). מפגשים עם הפסיכולוגיה מפגש שלישי: פסיכולוגיה חברתית. אור יהודה: רכס.

ספר מתורגם

שם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם הספר (תרגום: שם פרטי' שם משפחה). מקום ההוצאה: שם ההוצאה. אנדרסון, ב' (1991). קהילות מדומיינות (תרגום: ד' דאור). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

ארגון כמחבר

שם הארגון (שנה). שם המסמך. מקום ההוצאה: שם המחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2002). מעמד האישה. ירושלים: משרד ראש הממשלה.

מאמר בתוך קובץ או אסופה

שם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם המאמר. בתוך שם פרטי' שם משפחה (עורך), שם האסופה (עמודים). מקום: ה
וצאה. כספי, מ' (1984). זהויות וטיפוחן. בתוך צ' לם (עורך), עיצוב ושיקום (עמ' 183-204). ירושלים: מאגנס.

ערך חתום באנציקלופדיה

שם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם הערך. שם האנציקלופדיה (כרך, עמודים) מקום: הוצאה לאור. וינריב, א' (1979). רנסנס.
האנציקלופדיה העברית (כרך א, עמ' 200-195). ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות.

ערך לא חתום באנציקלופדיה

שם הערך, (שנה) . שם האנציקלופדיה, (כרך, עמודים). מקום: הוצאה.
סינכרומיזם (Synchromism) (1994). אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול (כרך ד, עמ' 140). ירושלים
: כתר.

עבודת מ.א או דוקטורט (דיסרטציה)

שם משפחה, שם פרטי' (שנה). שם העבודה. סוג העבודה, שם האוניברסיטה, מקום.
יעקב, ל' ר' (1998). התפתחות ההבחנה בין ציור וכתיבה בגיל הרך. עבודת גמר לקראת תואר מ"א, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.

מקורות אלקטרוניים- המקורות האלקטרונים מגוונים:

למקור על גבי הרשת יש להשתמש במבנה המקובל למקורות מודפסים ולהוסיף, את שם האתר וכתובתו המדויקת.
כתובת האינטרנט המדויקת מחליפה את מקום ההוצאה ושם ההוצאה. כדי למצוא את הכתובת המדויקת יש לעמוד על הקישור הישיר לפריט ולהעתיק את קיצור הדרך (לחצן ימני של העכבר ציג את האפשרות) זומר, א' (1888) הטרדה מינית במקומות עבודה. בתוך אתר "מיטל"http://www.maytal.co.il/heb_articles/article_10.html מאגר מידע המצוי על גבי דיסק, הפרטים המופיעים במאמר מודפס, מתוך (שם המאגר), (מספר מהדורה) (תאריך)