לאום וקבוצה אתנית

במדינה ריבונית יש הבדל בין קבוצה אתנית לבין לאום.
קבוצה אתנית: אלה קבוצות שיש להם תכונות משותפות, שאינם פרי בחירה.
הם לא בחרו לאיזה משפחה, שפה, דת, מקום להיות.
הם לא שואפים להגדרה עצמית.(כגון הדרוזים בישראל).

לאום: לאום היא קבוצה שלכל חבריה זהות משותפת, והיא שואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית, בזיקה לטריטוריה מסוימת.