מאפייני החיים

 • רמה:י' עד יב'

יצור חי מוגדר כמי שחלים עליו כל המאפיינים האלה:

 • חילוף חומרים ואנרגיה עם הסביבה - מורכב משלושה סוגי פעולות:
  1. קולט חומרים ואנרגיה מהסביבה.
  2. מפרק או משנה את החומרים שקלט ויוצר חומרים אחרים, מכלול תהליכי פירוק שינוי ובנייה מחדש בגוף החי נקראים חילוף חומרים(מטבוליזם).
  3. משחרר חומרים ואנרגיה לסביבה החיצונית.
 • חש את הסביבה, קולט מידע אודותיה ומגיב על המידע הנקלט. המידע נקלט בצורת גירויים.
 • מתרבה תוך העברת תכונותיו בתורשה לדור הבא. תא יחיד מתרבה ע"י חלוקה לשניים. יצורים רב תאיים מורכבים מעמידים צאצאים בדרך כלל על ידי רביה מינית בה מוערבים שני פרטים (זכר ונקבה) המעבירים את המידע הלאה. קיימים יוצאי דופן רבים המקימים רביה אל-זוויגית.
 • גדל ומתפתח במהלך החיים. בחד תאים הגדילה וההתפתחות נובעות מקליטת חומרים ואנרגיה מהסביבה ואצל רב תאים בעקבות התרבות התאים בגופם.
 • מסוגל לנוע, גם אם אינו משנה את מיקומו.
 • הומיאוסטזיס (הומיאו-זהה, סטזיס-מצב)- כושרו של גוף חי לשמור על סביבה פנימית קבועה ושונה מהסביבה החיצונית. הסביבה החיצונית כלפי תא בודד בגופנו היא החומר החוץ תאי והדם, הסביבה החיצונית יחסית לגוף כולו היא כל חלק בעל המשך ישיר לסביבה הקיימת מחוץ לגוף (מע' העיכול, מערכת השתן והריאות). ההומיאוסטאזה מתבטאת בשמירה על ריכוזים מדויקים של חומרים, וביצורים רבים שמירה על טמפרטורה פנימית קבועה. השמירה על הומיאוסטזה מתבטאת בין השאר בכניסה וביציאה סלקטיווית של חומרים אל ומהתא.


-מאפייני החיים-
סימני החיים הם:
נשימה
רבייה תנועה
הזנה
הפרשה
תורשה (העברת תכונות מדור לדור) גדילה והתפתחות
המבנה התאי- כל היצורים החיים בנויים מיחידות מבנה שהם תאים.