מדינת כלל אזרחיה

  • מדינה רק דמוקרטית.
  • מדינה לא יהודית, ולא ציונית.
  • הזהות: לאום פוליטי, ישראלי עפ"י בחירה.
  • מדינה דמוקרטית השייכת לכל האזרחים במידה שווה.
  • רוצה שישראל תתן אוטונומיה תרבותית לכל לאום יהודים וערבים.