מדינת תורה

  • החברה החרדית היא זו שעומדת מאחוריה ותומכת באופי זה
  • היא שואפת לחוקי מדינה על פי ההלכה הדתית.
  • גישה זו נוגדת את הגישה הדמוקרטית ומעוניינת לפעול רק על פי חוקי התורה