פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

מטריצה

מטריצה היא טבלה מלבנית של מספרים. למטריצה ישנם שימושים רבים בנושאים מגוונים מאוד.