שינויים

שורה 2: שורה 2:     
===בסמכותו של בג"ץ להוציא צווים מסוגים אחדים:===
 
===בסמכותו של בג"ץ להוציא צווים מסוגים אחדים:===
1. '''צו הביאס קורפוס- צווי שיחרור'''- הבאת אדם לפני בית משפט כדי שיוכל להראות את אי-חוקיות מעצרו או מאסרו.<BR>
+
# '''צו הביאס קורפוס - צו שיחרור''' - הבאת אדם לפני בית משפט כדי שיוכל להראות את אי-חוקיות מעצרו או מאסרו.<BR>'''באמצעות צו זה בית המשפט נותן לרשות הוראה לשחרר אדם ממעצר או ממאסר בלתי חוקי.'''<BR>צו זה חל גם על אדם שאושפז בעל כורחו בבית חולים לחולי נפש והוא מבקש סעד מבית המשפט.
'''באמצעות צו זה בית המשפט נותן לרשות הוראה לשחרר אדם ממעצר או ממאסר בלתי חוקי.<BR>'''
+
#'''צווי "עשה" וצווי "לא תעשה"''' - בית המשפט נותן הוראה לרשויות- למשיב- לעשות מעשה שהרשות חייבת לעשות למען האזרח העותר או לא לעשות מעשה מסוים כלפי האזרח
צו זה חל גם על אדם שאושפז בעל כורחו בבית חולים לחולי נפש והוא מבקש סעד מבית המשפט.<BR>
+
#'''צווי איסור וצווי בירור''' - בג"ץ מוציא צו איסור לבתי משפט לעניינים מיוחדים, כמו בתי דין צבאיים או בתי דין דתיים, לדון בעניין מסוים.<BR>בג"ץ מוציא צו לבירור פסק דין כאשר הוא סבור שבית המשפט הוציא את פסק הדין ולא הקפיד על כללי הדיון כפי שהם קבועים בחוק.<BR>כלומר, בג"ץ דן בהליכים המשפטיים ולא בשיקולים של השופטים.
2. '''צווי "עשה" וצווי "לא תעשה"'''- בית המשפט נותן הוראה לרשויות- למשיב- לעשות מעשה שהרשות חייבת לעשות למען האזרח העותר או לא לעשות מעשה מסוים כלפי האזרח.<BR>
+
#'''צו "מי שמך"'''- צו כזה יכול למנוע או להפסיק כהונה או מינוי של אדם לתפקיד ציבורי, אם מינו אותו בניגוד לכללי הבחירה או החוק.<BR>
3. '''צווי איסור וצווי בירור'''- בג"ץ מוציא צו איסור לבתי משפט לעניינים מיוחדים, כמו בתי דין צבאיים או בתי דין דתיים, לדון בעניין מסוים.<BR>
  −
בג"ץ מוציא צו לבירור פסק דין כאשר הוא סבור שבית המשפט הוציא את פסק הדין ולא הקפיד על כללי הדיון כפי שהם קבועים בחוק.<BR>
  −
כלומר, בג"ץ דן בהליכים המשפטיים ולא בשיקולים של השופטים.<BR>
  −
  −
2. '''צו "מי שמך"'''- צו כזה יכול למנוע או להפסיק כהונה או מינוי של אדם לתפקיד ציבורי, אם מינו אותו בניגוד לכללי הבחירה או החוק.<BR>
      
'''תפקיד הבג"ץ לתת סעד לפונים אליו:''' לקבוצות מיעוט, לאדם, או למוסד במדינה, אם בית המשפט סבור שהרשות פעלה שלא עפ"י צדק, חרגה מסמכותה, נהגה בשרירותיות, הפלתה לרעה או לטובה שלא עפ"י חוק או פעלה בחוסר תום לב.<BR>
 
'''תפקיד הבג"ץ לתת סעד לפונים אליו:''' לקבוצות מיעוט, לאדם, או למוסד במדינה, אם בית המשפט סבור שהרשות פעלה שלא עפ"י צדק, חרגה מסמכותה, נהגה בשרירותיות, הפלתה לרעה או לטובה שלא עפ"י חוק או פעלה בחוסר תום לב.<BR>
admin
664

עריכות