פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

מלכים ב' - פרק כ"ה