מציאות פנימית ומציאות חיצונית

פעילות חיצונית-המציאות על פניה השונים ,פנימית-החזון הפנימי של האומן.

האומן מגיב על גירויי העולם נותן ביטוי לצרכיו על ידי האומנות