פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

משפט פיתגורס

  • רמה:כיתה י'.

ניסוח המשפט: סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית, שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר.

או בצורתו המקובלת יותר: [math]a^2+b^2=c^2 [/math]

דוגמא למשפט פיתגורס: Pitagoras.gif


עזרים