התחביבים שלי הם:
א) לכתוב סיכומים
ב) לקרוא סיכומים
ג) לערוך סיכומים
ד) לסכם סיכומים
ה) ללקט סיכומים ו) לראות סיכומים ז) למשש סיכומים ח) להנדס סיכומים ט) להנדל סיכומים י) לגעת בסיכומים יא) לנשנש סיכומים יב) להלאות סיכומים יג) לרכז סיכומים יד) להלחים סיכומים טו) לזמום סיכומים טז) לפשר סיכומים יז) למתן סיכומים יח) לעדן סיכומים יט) לענג סיכומים כ) לקרוא בתורה