תבנית:Joke06Day16

שאלה: "למה לעוגות בצבא קוראים עוגות ארבע?"

תשובה: "אחד אוכל, ואחרי שהוא נחנק שניים דופקים לו על הגב והרביעי רץ להביא מים..."