פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

תיאור אורכי הגל ושימושם

EM-spectrum.jpg