סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

הפלות מלאכותיות במשפט העברי

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

המשפט העברי

  • משנה מסכת אהלות.

אישה המתקשה ללדת (הכורעת ללדת), ויש חשש שהאישה תמות. ניתן להרוג את העובר כדי להציל את האם. אולם אם הלידה התחילה וברובו של התינוק יצא לא ניתן להרוג את העובר, מפני שאין דוחים נפש מפני נפש. לפני שהעובר יצא הוא אינו מוגדר כנפש כיצור חי, ולכן האמא עדיפה עליו. לאחר שהלידה התחילה ויצא רוב התינוק. העובר נחשב כנפש ולכן לא ניתן לעדיף את נפש האם על פני נפשו של העובר.

  • רש"י מסביר שרובו של העובר, שיצא מתפרש בשני אופנים.

1) רוב גופו של העובר יצא.

2) רוב הראש יצא.

  • הרמב"ם מסביר את המשנה במקרה שהעובר לא נולד, ניתן להרוג את העובר. ולהציל את האם. בגלל דין רודף: האדם הרודף אחרי אדם אחר כדי להרגו, יכול אדם שלישי להציל את הנרדף באמצעות הריגתו של הרודף. במקרה של עובר לדין רודף, העובר המסכן את חיי האם נחשב כרודף את האם. מותר לרופא להרוג את העובר שהוא הרודף על מנת להציל את האם שהיא הנרדף.
  • ההבדל בין רש"י והרמב"ם בשני מקרים.
  • מקרה ראשון עובר שיש בו מום – פגם, האם ניתן לבצע הפלה? אין מחלוקת שהעובר אינו מסכן את חיי האם. לפי רש"י העובר אינו מוגדר כנפש, ולכן ניתן עקרונית לבצע הפלה. לפי הרמב"ם לא חל כאן דין רודף מאחר והעובר אינו מסכן את חיי האם, וכלן אסור לבצע הפלה.

המקרה של עובר עם פגם הובא להכרעה בפני שני פוסקי הלכה: הרב וולדנברג והרב פיינשטיין.

הרב וולדנברג פסק לפי שיטתו של רש"י, והתיר לבצע הפלה. הרב פיינשטיין פסק לפי שיטתו של הרמב"ם ואסר לבצע הפלה.

  • אישה שיש לה מספר גדול של עוברים, ברור שלא כול העוברים יישארו בחיים. האם ניתן להשתמש בתרופה שתגרום להמתה של חלק מהעוברים. אין פגם באף עובר, קיימו של כול עובר מסכן את העוברים האחרים. המקרה הזה הובא בפני הרב חיים דוד הלוי. הוא פסק כשיטתו של רש"י והתיר את דילול העוברים. לפי הרב פיינשטיין, אין מקום או אסור לבצע דילול כיוון שאין כאן דין רודף.

לפי המשפט העברי אישה שנכנסה להריון ויש לה סכנה בהמשך ההריון, והעובר פחות מגיל 40 יום. כולם מסכימים שניתן לבצע הפלה. לפי המשפט העברי בחורה רווקה שנכנסה להריון אסור לבצע הפלה. לסיכום המשפט העברי נוקט בשביל הזהב (לא לפה ולא לשם), הוא מתיר במקרים מסוימים לבצע הפלה. העובר אינו נחשב לחלק מגוף האם, הריגת עובר בניגוד להלכה לא ייחשב כרצח ממש, אלא להריגה בדרגה נמוכה יותר, מאחר ואנו הורגים עובר שלא ברור אם יולד, אם יישאר בחיים.