סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה

נוספו 9,772 בתים, 14:23, 24 במאי 2006
'''ערבית'''
==='''השאלונים החדשים'''======='''עברית'''===={| border="1" cellspacing="0" |-| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'|-| מספר שאלון || 35001 || 35002 || 35003 || 35004 || 35005 || 35006 || 35007|-| 2003 א' || {תחת עריכה{בגמתעב|1|03|6}}|| אין || אין || אין || אין || אין || אין|-| 2003 ב'|| {{בגמתעב|1|03|8}} || אין || אין || אין || אין || אין || אין|-| 2004 א'|| {{בגמתעב|1|04|6}} || {{בגמתעב|2|04|6}} || {{בגמתעב|3|04|6}} || {{בגמתעב|4|04|6}} || {{בגמתעב|5|04|6}} || {{בגמתעב|6|04|6}} || {{בגמתעב|7|04|6}}|-| 2005 ח'מתמטיקה|| {{בגמתעב|1|05|1}} || {{בגמתעב|2|05|1}} || {{בגמתעב|3|05|1}} || {{בגמתעב|4|05|1}} || {{בגמתעב|5|05|1}} || {{בגמתעב|6|05|1}} || {{בגמתעב|7|05|1}}|-| 2005 א'|| {{בגמתעב|1|05|6}} || {{בגמתעב|2|05|6}} || {{בגמתעב|3|05|6}} || {{בגמתעב|4|05|6}} || {{בגמתעב|5|05|6}} || {{בגמתעב|6|05|6}} || {{בגמתעב|7|05|6}}|-| 2005 ב'|| {{בגמתעב|1|05|8}} || {{בגמתעב|2|05|8}} || {{בגמתעב|3|05|8}} || {{בגמתעב|4|05|8}} || {{בגמתעב|5|05|8}} || {{בגמתעב|6|05|8}} || {{בגמתעב|7|05|8}}|-| 2006 ח'|| {{בגמתעב|1|06|1}} || {{בגמתעב|2|06|1}} || {{בגמתעב|3|06|1}} || {{בגמתעב|4|06|1}} || {{בגמתעב|5|06|1}} || {{בגמתעב|6|06|1}} || {{בגמתעב|7|06|1}}|}===='''ערבית'''===={| border="1" cellspacing="0" |-| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'|-| מספר שאלון || 35001 || 35002 || 35003 || 35004 || 35005 || 35006 || 35007|-| 2003 א' || {{בגמתער|1|03|6}} || אין || אין || אין || אין || אין || אין|-| 2003 ב' || {{בגמתער|1|03|8}} || אין || אין || אין || אין || אין || אין|-| 2004 א' || {{בגמתער|1|04|6}} || {{בגמתער|2|04|6}} || {{בגמתער|3|04|6}} || {{בגמתער|4|04|6}} || {{בגמתער|5|04|6}} || {{בגמתער|6|04|6}} || {{בגמתער|7|04|6}}|-| 2005 ח' || {{בגמתער|1|05|1}} || {{בגמתער|2|05|1}} || {{בגמתער|3|05|1}} || {{בגמתער|4|05|1}} || {{בגמתער|5|05|1}} || {{בגמתער|6|05|1}} || {{בגמתער|7|05|1}}|-| 2005 א' || {{בגמתער|1|05|6}} || {{בגמתער|2|05|6}} || {{בגמתער|3|05|6}} || {{בגמתער|4|05|6}} || {{בגמתער|5|05|6}} || {{בגמתער|6|05|6}} || {{בגמתער|7|05|6}}|-| 2005 ב' || {{בגמתער|1|05|8}} || {{בגמתער|2|05|8}} || {{בגמתער|3|05|8}} || {{בגמתער|4|05|8}} || אין || {{בגמתער|6|05|8}} || {{בגמתער|7|05|8}}|-| 2006 ח' || {{בגמתער|1|06|1}} || {{בגמתער|2|06|1}} || {{בגמתער|3|06|1}} || {{בגמתער|4|06|1}} || {{בגמתער|5|06|1}} || {{בגמתער|6|06|1}} || {{בגמתער|7|06|1}}|}
{| border=1 =='''השאלונים הישנים'''===|- | שאלון || סמל שאלון || מועד || שפה || סוג|- | 2 השלמה ל5 || 35203 || 2005 ב====''' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|- '''===={| border="2 השלמה ל 3 || 35204 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני" cellspacing="0" width="40%"|- | 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|- {| border="3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני"|- | 3 מתוך colspan=4 || 35305 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני3 יחידות
|-
| 3 מתוך 5 יחידות || 35306 3 || 2005 ב' 1 מתוך 3 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF ערבית] || אינטרני2 השלמה 3
|-
| 1 השלמה ל4 מספר השאלון || 351018, 172, 187 || 2005 ב' 78 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35101.PDF ערבית] 35103 || אינטרני/אקסטרני35204
|-
| 1 השלמה ל4 סוג || 35102 אקסטרני || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35102.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 1 מתוך 3 2001 א' || {{בגמתיעב|8|01|6}} ||{{בגמתיעב| 35103 |01|6}} | 2005 ב' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35103.PDF ערבית] 35204|01| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2002 ח' || {{בגמתיעב|8|02|1}} || {{בגמתיעב|35103| 35202, 174, 189 02|1}} | 2005 ב' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35202.PDF ערבית] 35204|02| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 3 מתוך 4 2002 א' ||{{בגמתיעב|8|02|6}} | 35302, 171, 186 |{{בגמתיעב| 2005 א' 35103|02| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/171.PDF ערבית] }} || {{בגמתיעב|35204|02| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 1 השלמה ל 4 2002 ב' || 35101, 172, 187 {{בגמתיעב|78|02|8}} || {{בגמתיעב|35103|02|8}} | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/172.PDF ערבית] 35204|02| אינטרני/אקסטרני8}}
|-
| 3 מתוך 5 2003 ח' || 35303, 173, 188 {{בגמתיעב|8|03|1}} || {{בגמתיעב|35103|03|1}} | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/173.PDF ערבית] 35204|03| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 1 השלמה ל 4 2003 א' || {{בגמתיעב|78|03|6}} | 35102 |אין | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35102.PDF ערבית] 35204|03| אינטרני6}}
|-
| 1 מתוך 3 2003 ב' || {{בגמתיעב|78|03|8}} || {{בגמתיעב| 35103 |03|8}} | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35103.PDF ערבית] 35204|03| אינטרני8}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2004 ח' || 35203 {{בגמתיעב|8|04|1}} || {{בגמתיעב|35103|04|1}} | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35203.PDF ערבית] 35204|04| אינטרני1}}
|-
| 2 השלמה ל 3 2004 א' || {{בגמתיעב|8|04|6}} | 35204 |{{בגמתיעב| 2005 א' 35103|04| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/}} || {{בגמתיעב|35204.PDF ערבית] |04| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ח' ||{{בגמתיעב| 35305 8|05|1}} || {{בגמתיעב|35103|05|1}} | 2005 א' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35305.PDF ערבית] 35204|05| אינטרני1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעב|8|05|6}} || {{בגמתיעב|35103|05|6}} || {{בגמתיעב|35204|05|6}}|-| 2005 ב' || אין || {{בגמתיעב|35103|05|8}} || {{בגמתיעב|35204|05|8}}|}{| border="3"|-| colspan=5 | 4 יחידות|-| יחידות || 3 מתוך 5 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)|-| מספר השאלון || 35302, 171, 186 || 35101, 172, 187 || 35305 || 35102|-| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני|-| 2001 א' || {{בגמתיעב|171|01|6}} || {{בגמתיעב|172|01|6}} || {{בגמתיעב|35305|01|6}} || {{בגמתיעב|35102|01|6}}|-| 2002 ח' || {{בגמתיעב|171|02|1}} || {{בגמתיעב|172|02|1}} || {{בגמתיעב|35305|02|1}} || {{בגמתיעב|35102|02|1}}|-| 2002 א' || {{בגמתיעב|35302|02|6}} || {{בגמתיעב|172|02|6}} || {{בגמתיעב|35305|01|6}} || {{בגמתיעב|35102|02|6}}|-| 2002 ב' || {{בגמתיעב|35302|20|8}} || {{בגמתיעב|35101|02|8}} || {{בגמתיעב|35305|02|8}} || {{בגמתיעב|35102|02|8}}|-| 2003 ח' || {{בגמתיעב|35302|03|1}} || {{בגמתיעב|172|03|1}} || {{בגמתיעב|35305|03|1}} || {{בגמתיעב|35102|03|1}}|-| 2003 א' || {{בגמתיעב|35302|03|6}} || {{בגמתיעב|35101|03|6}} || {{בגמתיעב|35305|03|6}} || {{בגמתיעב|35102|03|6}}|-| 2003 ב' || {{בגמתיעב|35302|03|8}} || {{בגמתיעב|35101|03|8}} || {{בגמתיעב|35305|03|8}} || {{בגמתיעב|35102|03|8}}|-| 2004 ח' || {{בגמתיעב|171|04|1}} || {{בגמתיעב|172|04|1}} || {{בגמתיעב|35305|04|1}} || {{בגמתיעב|35102|04|1}}|-| 2004 א' || {{בגמתיעב|171|04|6}} || {{בגמתיעב|172|04|6}} || {{בגמתיעב|35305|04|6}} || {{בגמתיעב|35102|04|6}}|-| 2005 ח' || {{בגמתיעב|171|05|1}} || {{בגמתיעב|172|05|1}} || {{בגמתיעב|35305|05|1}} || {{בגמתיעב|35102|05| 35306 1}}|-| 2005 א' || [http:{{בגמתיעב|171|05|6}} || {{בגמתיעב|172|05|6}} || {{בגמתיעב|35305|05|6}} || {{בגמתיעב|35102|05|6}}|-| 2005 ב' || {{בגמתיעב|35302|05|8}} || {{בגמתיעב|35101|05|8}} || {{בגמתיעב|35305|05|8}} || {{בגמתיעב|35102|05|8}}|}{| border="3"|-| colspan=5 | 5 יחידות|-| יחידות || 3 מתוך 5 || 2 השלמה ל 5 || 3 מתוך 5 (תכנית חדשה) || 2 השלמה ל 5 (תכנית חדשה)|-| מספר השאלון || 35303, 173, 188 || 35202, 174, 189 || 35306 || 35203|-| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/אינטרני || אינטרני || אינטרני|-| 2001 א' || {{בגמתיעב|173|01|6}} || {{בגמתיעב|174|01|6}} || {{בגמתיעב|35306|01|6}} || {{בגמתיעב|35203|01|6}}|-| 2002 ח' || {{בגמתיעב|173|02|1}} || {{בגמתיעב|174|02|1}} || {{בגמתיעב|35306|02|1}} || {{בגמתיעב|35203|02|1}}|-| 2002 א' || {{בגמתיעב|35303|02|6}} || {{בגמתיעב|174|02|6}} || {{בגמתיעב|35306|01|6}} || {{בגמתיעב|35203|02|6}}|-| 2002 ב' || {{בגמתיעב|35303|20|8}} || {{בגמתיעב|35202|02|8}} || {{בגמתיעב|35306|02|8}} || {{בגמתיעב|35203|02|8}}|-| 2003 ח' || {{בגמתיעב|173|03|1}} || {{בגמתיעב|174|03|1}} || {{בגמתיעב|35306|03|1}} || {{בגמתיעב|35203|03|1}}|-| 2003 א' || {{בגמתיעב|35303|03|6}} || {{בגמתיעב|35202|03|6}} || {{בגמתיעב|35306|03|6}} || {{בגמתיעב|35203|03|6}}|-| 2003 ב' || {{בגמתיעב|35303|03|8}} || {{בגמתיעב|35202|03|8}} || {{בגמתיעב|35306|03|8}} || {{בגמתיעב|35203|03|8}}|-| 2004 ח' || {{בגמתיעב|35303|04|1}} || {{בגמתיעב|174|04|1}} || {{בגמתיעב|35306|04|1}} || {{בגמתיעב|35203|04|1}}|-| 2004 א' || {{בגמתיעב|173|04|6}} || {{בגמתיעב|174|04|6}} || {{בגמתיעב|35306|04|6}} || {{בגמתיעב|35203|04|6}}|-| 2005 ח' || {{בגמתיעב|173|05|1}} || {{בגמתיעב|174|05|1}} || {{בגמתיעב|35306|05|1}} || {{בגמתיעב|35203|05|1}}|-| 2005/א' || {{בגמתיעב|173|05|6}} || {{בגמתיעב|174|05|6/HEB/}} || {{בגמתיעב|35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/|05|6}} || {{בגמתיעב|35203|05|6}}|-| 2005/6/ARAB/ב' || {{בגמתיעב|35303|05|8}} || {{בגמתיעב|35202|05|8}} || {{בגמתיעב|35306.PDF ערבית] |05| אינטרני8}} || {{בגמתיעב|35203|05|8}}|}
|}
<pre>
 
 
 
a
 
 
 
 
===='''ערבית'''====
{| border="2" cellspacing="0" width="40%"
|-
|
{| border="3"
|-
| colspan=4 | 3 יחידות
|-
| יחידות || 3 || 1 מתוך 3 || 2 השלמה 3
|-
| מספר השאלון || 8, 78 || 35103 || 35204
|-
| סוג || אקסטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || אין || אין || אין
|-
| 2002 ח' || איו || {{בגמתיער|35103|02|1}} || {{בגמתיער|35204|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיער|8|02|6}} || {{בגמתיער|35103|02|6}} || {{בגמתיער|35204|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיער|78|02|8}} || אין || אין
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|8|03|1}} || {{בגמתיער|35103|03|1}} || {{בגמתיער|35204|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיער|78|03|6}} || {{בגמתיער|35103|03|6}} || {{בגמתיער|35204|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיער|78|03|8}} || {{בגמתיער|35103|03|8}} || {{בגמתיער|35204|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיער|8|04|1}} || {{בגמתיער|35103|04|1}} || {{בגמתיער|35204|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיער|8|04|6}} || {{בגמתיער|35103|04|6}} || {{בגמתיער|35204|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיער|8|05|1}} || {{בגמתיער|35103|05|1}} || {{בגמתיער|35204|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיער|8|05|6}} || {{בגמתיער|35103|05|6}} || {{בגמתיער|35204|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין || {{בגמתיער|35103|05|8}} || {{בגמתיער|35204|05|8}}
|}
{| border="3"
|-
| colspan=5 | 4 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
|-
| מספר השאלון || 35302, 171, 186 || 35101, 172, 187 || 35305 || 35102
|-
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 ח' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 א' || {{בגמתיער|35302|02|6}} || {{בגמתיער|172|02|6}} || {{בגמתיער|35305|01|6}} || {{בגמתיער|35102|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיער|35302|20|8}} || {{בגמתיער|35101|02|8}} || {{בגמתיער|35305|02|8}} || {{בגמתיער|35102|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|35302|03|1}} || {{בגמתיער|172|03|1}} || {{בגמתיער|35305|03|1}} || {{בגמתיער|35102|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיער|35302|03|6}} || {{בגמתיער|35101|03|6}} || {{בגמתיער|35305|03|6}} || {{בגמתיער|35102|03|6}}
|-
| 2003 ב' || אין || {{בגמתיער|35101|03|8}} || {{בגמתיער|35305|03|8}} || {{בגמתיער|35102|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיער|171|04|1}} || {{בגמתיער|172|04|1}} || {{בגמתיער|35305|04|1}} || {{בגמתיער|35102|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיער|171|04|6}} || {{בגמתיער|172|04|6}} || {{בגמתיער|35305|04|6}} || {{בגמתיער|35102|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיער|171|05|1}} || {{בגמתיער|172|05|1}} || {{בגמתיער|35305|05|1}} || {{בגמתיער|35102|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיער|171|05|6}} || {{בגמתיער|172|05|6}} || {{בגמתיער|35305|05|6}} || {{בגמתיער|35102|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיער|35302|05|8}} || {{בגמתיער|35101|05|8}} || {{בגמתיער|35305|05|8}} || {{בגמתיער|35102|05|8}}
|}
{| border="3"
|-
| colspan=5 | 5 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 5 || 2 השלמה ל 5 || 3 מתוך 5 (תכנית חדשה) || 2 השלמה ל 5 (תכנית חדשה)
|-
| מספר השאלון || 35303, 173, 188 || 35202, 174, 189 || 35306 || 35203
|-
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 ח' || אין || אין || אין || אין
|-
| 2002 א' || {{בגמתיער|35303|02|6}} || {{בגמתיער|174|02|6}} || {{בגמתיער|35306|01|6}} || {{בגמתיער|35203|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיער|35303|20|8}} || {{בגמתיער|35202|02|8}} || אין || {{בגמתיער|35203|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|173|03|1}} || {{בגמתיער|174|03|1}} || {{בגמתיער|35306|03|1}} || {{בגמתיער|35203|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיער|35303|03|6}} || {{בגמתיער|35202|03|6}} || {{בגמתיער|35306|03|6}} || {{בגמתיער|35203|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיער|35303|03|8}} || {{בגמתיער|35202|03|8}} || {{בגמתיער|35306|03|8}} || {{בגמתיער|35203|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיער|35303|04|1}} || {{בגמתיער|174|04|1}} || {{בגמתיער|35306|04|1}} || {{בגמתיער|35203|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיער|173|04|6}} || {{בגמתיער|174|04|6}} || {{בגמתיער|35306|04|6}} || {{בגמתיער|35203|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיער|173|05|1}} || {{בגמתיער|174|05|1}} || {{בגמתיער|35306|05|1}} || {{בגמתיער|35203|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיער|173|05|6}} || {{בגמתיער|174|05|6}} || {{בגמתיער|35306|05|6}} || {{בגמתיער|35203|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתיער|35303|05|8}} || {{בגמתיער|35202|05|8}} || {{בגמתיער|35306|05|8}} || {{בגמתיער|35203|05|8}}
|}
|}
<===קישורים: בגרויות נוספות ומתכונות===http:/pre>/www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/default.asp?forumId=321&c=2319&sc=1591&ssc=0http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/default.asp?forumId=457&c=3117&sc=0&ssc=0http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1459109 - מומלץ להיכנס לקישור השני, אבל לא רק.

תפריט ניווט