סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה

הוסרו 21,315 בתים, 14:23, 24 במאי 2006
'''ערבית'''
{{תחת עריכה}}==='''השאלונים החדשים'''===מתמטיקה===='''השאלונים החדשיםעברית'''===={| align="right" border="1" cellspacing="0"
|-
| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'
| 2005 א' || {{בגמתעב|1|05|6}} || {{בגמתעב|2|05|6}} || {{בגמתעב|3|05|6}} || {{בגמתעב|4|05|6}} || {{בגמתעב|5|05|6}} || {{בגמתעב|6|05|6}} || {{בגמתעב|7|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתעב|1|0405|8}} || {{בגמתעב|2|0405|8}} || {{בגמתעב|3|05|8}} || {{בגמתעב|4|05|8}} || {{בגמתעב|5|05|8}} || {{בגמתעב|6|05|8}} || {{בגמתעב|7|05|688}}|-| 2006 ח' || {{בגמתעב|1|06|1}} || {{בגמתעב|2|06|1}} || {{בגמתעב|3|06|1}} || {{בגמתעב|4|06|1}} || {{בגמתעב|5|06|1}} || {{בגמתעב|6|06|1}} || {{בגמתעב|7|06|1}}
|}
===='''ערבית'''===={| align="left" border="1" cellspacing="0"
|-
| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'
| 2005 א' || {{בגמתער|1|05|6}} || {{בגמתער|2|05|6}} || {{בגמתער|3|05|6}} || {{בגמתער|4|05|6}} || {{בגמתער|5|05|6}} || {{בגמתער|6|05|6}} || {{בגמתער|7|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתער|1|0405|8}} || {{בגמתער|2|0405|8}} || {{בגמתער|3|05|8}} || {{בגמתער|4|05|8}} || אין || {{בגמתער|6|05|8}} || {{בגמתער|57|05|8}} |-| אין 2006 ח' || {{בגמתער|1|06|1}} || {{בגמתער|2|06|1}} || {{בגמתער|3|06|1}} || {{בגמתער|4|06|1}} || {{בגמתער|5|06|1}} || {{בגמתער|6|06|1}} || {{בגמתער|7|0506|681}}
|}
''' <- עברית ערבית ->'''
<br style="clear:both;">
 
 
 
 
 
'''השאלונים הישנים'''
==='''השאלונים הישנים'''======='''עברית'''===={| border="2" cellspacing="0" alignwidth="right40%"
|-
| עברית
{| border="3"
|-
{| border="3"
|-
| colspan=5 | 4 | 3 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 3 4 (תכנית חדשה) || 2 1 השלמה 3ל 4 (תכנית חדשה)
|-
| מספר השאלון || 835302, 78 171, 186 || 35101, 172, 187 || 35103 35305 || 3520435102
|-
| סוג || אקסטרני /אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעב|8171|01|6}} || {{בגמתיעב|35103172|01|6}} || {{בגמתיעב|3520435305|01|6}} || {{בגמתיעב|35102|01|6}}
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעב|8171|02|1}} || {{בגמתיעב|35103172|02|1}} || {{בגמתיעב|3520435305|02|1}} || {{בגמתיעב|35102|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעב|835302|02|6}} || {{בגמתיעב|35103172|02|6}} || {{בגמתיעב|3520435305|01|6}} || {{בגמתיעב|35102|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעב|7835302|20|8}} || {{בגמתיעב|35101|02|8}} || {{בגמתיעב|3510335305|02|8}} || {{בגמתיעב|3520435102|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעב|835302|03|1}} || {{בגמתיעב|35103172|03|1}} || {{בגמתיעב|3520435305|03|1}} || {{בגמתיעב|35102|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעב|7835302|03|6}} || אין {{בגמתיעב|35101|03|6}} || {{בגמתיעב|35305|03|6}} || {{בגמתיעב|3520435102|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעב|7835302|03|8}} || {{בגמתיעב|3510335101|03|8}} || {{בגמתיעב|3520435305|03|8}} || {{בגמתיעב|35102|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיעב|8171|04|1}} || {{בגמתיעב|35103172|04|1}} || {{בגמתיעב|3520435305|04|1}} || {{בגמתיעב|35102|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיעב|8171|04|6}} || {{בגמתיעב|35103172|04|6}} || {{בגמתיעב|3520435305|04|6}} || {{בגמתיעב|35102|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעב|8171|05|1}} || {{בגמתיעב|35103172|05|1}} || {{בגמתיעב|3520435305|05|1}} || {{בגמתיעב|35102|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעב|8171|05|6}} || {{בגמתיעב|35103172|05|6}} || {{בגמתיעב|3520435305|05|6}} || {{בגמתיעב|35102|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין {{בגמתיעב|35302|05|8}} || {{בגמתיעב|35101|05|8}} || {{בגמתיעב|3510335305|05|8}} || {{בגמתיעב|3520435102|05|8}}
|}
|} {| align="left" border="23" cellspacing="0" ! colspan=5 | עברית
|-
| colspan=5 | 3 5 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 5 || 1 2 השלמה ל 3 5 || 1 3 מתוך 3 5 (תכנית חדשה) || 2 השלמה 3ל 5 (תכנית חדשה)
|-
| מספר השאלון || 835303, 78 173, 188 || 3510135202, 172174, 187 189 || 35103 35306 || 3520435203
|-
| סוג || אקסטרני /אינטרני || אקסטרני/אינטרני/אקסטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעב|8173|01|6}} || {{בגמתיעב|172174|01|6}} || {{בגמתיעב|3510335306|01|6}} || {{בגמתיעב|3520435203|01|6}}
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעב|8173|02|1}} || {{בגמתיעב|172174|02|1}} || {{בגמתיעב|3510335306|02|1}} || {{בגמתיעב|3520435203|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעב|835303|02|6}} || {{בגמתיעב|172174|02|6}} || {{בגמתיעב|3510335306|0201|6}} || {{בגמתיעב|3520435203|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעב|7835303|0220|8}} || {{בגמתיעב|3510135202|02|8}} || {{בגמתיעב|3510335306|02|8}} || {{בגמתיעב|3520435203|02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעב|8173|03|1}} || {{בגמתיעב|172174|03|1}} || {{בגמתיעב|3510335306|03|1}} || {{בגמתיעב|3520435203|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעב|7835303|03|6}} || {{בגמתיעב|3510135202|03|6}} || אין {{בגמתיעב|35306|03|6}} || {{בגמתיעב|3520435203|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעב|7835303|03|8}} || {{בגמתיעב|3510135202|03|8}} || {{בגמתיעב|3510335306|03|8}} || {{בגמתיעב|3520435203|03|8}}|}   <br style="clear:both;">  {| border=1 |- | שאלון || סמל שאלון || מועד || שפה || סוג|- | 2 השלמה ל5 || 35203 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|- | 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|- | 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|- | 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|- | 3 מתוך 4 || 35305 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני
|-
| 3 מתוך 5 2004 ח' || {{בגמתיעב|35303|04|1}} || {{בגמתיעב|174|04|1}} ||{{בגמתיעב| 35306 |04|1}} | 2005 ב' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF ערבית] 35203|04| אינטרני1}}
|-
| 1 השלמה ל4 2004 א' || {{בגמתיעב|173|04|6}} || {{בגמתיעב|174|04|6}} | 35101, 172, 187 |{{בגמתיעב|35306|04|6}} | 2005 ב' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35101.PDF ערבית] 35203|04| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעב|173|05| 1 השלמה ל4 }} || 35102 {{בגמתיעב|174|05|1}} || {{בגמתיעב|35306|05|1}} | 2005 ב' |{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35102.PDF ערבית] 35203|05| אינטרני1}}
|-
| 1 מתוך 3 2005 א' || {{בגמתיעב|173|05|6}} || {{בגמתיעב|174|05| 35103 6}} || 2005 ב' {{בגמתיעב|35306|05|6}} ||{{בגמתיעב| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35103.PDF ערבית] 35203|05| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35202.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/171.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 |{{בגמתיעב| 35303, 173, 188 |05| 2005 א' 8}} || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/171.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 |{{בגמתיעב| 35202, 174, 189 |05| 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-8}} | 3 מתוך 4 || 35305 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 |{{בגמתיעב| 35306 |05| 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-8}} | 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/171.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 |{{בגמתיעב| 35203 |05| 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני8}}|-}| 3 מתוך 4 || 35305 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/171.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני}
===='''ערבית'''====
{| border="2" cellspacing="0" width="40%"
|-
| 2 השלמה ל 5 {|| 35202, 174, 189 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרניborder="3"
|-
| 1 השלמה ל colspan=4 || 35102 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני3 יחידות
|-
| 1 מתוך 3 יחידות || 35103 || 2004 ח' 3 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35103.PDF ערבית] מתוך 3 || אינטרני2 השלמה 3
|-
| 2 השלמה ל 5 מספר השאלון || 35203 8, 78 || 2004 ח' 35103 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני35204
|-
| 2 השלמה ל 3 סוג || 35204 אקסטרני || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35204.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 2001 א' || 2004 ח' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35303.PDF ערבית] אין || אינטרני/אקסטרניאין
|-
| 3 מתוך 4 2002 ח' || 35305 איו || 2004 ח' {{בגמתיער|35103|02| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35305.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35204|02| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 5 2002 א' || 35306 {{בגמתיער|8|02|6}} || {{בגמתיער|35103|02|6}} | 2004 ח' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35306.PDF ערבית] 35204|02| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2002 ב' ||{{בגמתיער| 35203 78|02| 2003 ב' 8}} || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35203.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|8|03| 1 השלמה ל 4 }} || {{בגמתיער|35103| 35101, 172, 187 03|1}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35101.PDF ערבית] 35204|03| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 1 השלמה ל 4 2003 א' ||{{בגמתיער| 35102 78|03|6}} || {{בגמתיער|35103|03|6}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35102.PDF ערבית] 35204|03| אינטרני6}}
|-
| 1 מתוך 3 2003 ב' || {{בגמתיער|78| 35103 03|8}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/|03|8/ARAB/35103.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35204|03| אינטרני8}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2004 ח' || {{בגמתיער|8|04|1}} || {{בגמתיער|35103| 35202, 174, 189 04|1}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35202.PDF ערבית] 35204|04| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 2 השלמה ל 3 2004 א' || {{בגמתיער|8|04|6}} || {{בגמתיער|35103| 35204 04|6}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35204.PDF ערבית] |04| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ח' || {{בגמתיער|8|05| 35302, 171, 186 1}} || 2003 ב' {{בגמתיער|35103|05|1}} ||{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35302.PDF עברית]/[ ערבית] 35204|05| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 3 מתוך 5 2005 א' || {{בגמתיער|8|05|6}} || {{בגמתיער|35103| 35303, 173, 188 05|6}} | 2003 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35303.PDF ערבית] 35204|05| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ב' ||אין | 35305 |{{בגמתיער| 2003 ב' 35103|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/}} || {{בגמתיער|35204|05|8/ARAB/35305.PDF ערבית] }}|}{| אינטרניborder="3"
|-
| 3 מתוך colspan=5 || 35306 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני4 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35101.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
|-
| 2 השלמה ל 5 מספר השאלון || 3520235302, 174171, 189 186 || 2003 א' 35101, 172, 187 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35202.PDF ערבית] 35305 || אינטרני/אקסטרני35102
|-
| 1 השלמה ל 4 סוג || 35102 אקסטרני/אינטרני || 2003 א' אקסטרני/אינטרני || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35102.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 2 השלמה ל 5 2001 א' || 35203 אין || 2003 א' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35203.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 2 השלמה ל 3 2002 ח' || 35204 אין || 2003 א' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35204.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 3 מתוך 4 2002 א' || {{בגמתיער| 35302, 171, 186 |02|6}} || 2003 א' {{בגמתיער|172|02| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/}} || {{בגמתיער|35305|01|6/ARAB/35302.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35102|02| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 3 מתוך 5 2002 ב' || {{בגמתיער|35302|20|8}} || {{בגמתיער|35101|02|8}} | 35303, 173, 188 |{{בגמתיער|35305|02|8}} | 2003 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35303.PDF ערבית] 35102|02| אינטרני/אקסטרני8}}
|-
| 3 מתוך 4 2003 ח' || {{בגמתיער|35302|03|1}} || {{בגמתיער|172|03|1}} || {{בגמתיער| 35305 |03|1}} | 2003 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35305.PDF ערבית] 35102|03| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 5 2003 א' ||{{בגמתיער| 35306 35302|03| 2003 א' 6}} || {{בגמתיער|35101|03| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/}} || {{בגמתיער|35305|03|6/ARAB/35306.PDF ערבית] }} || אינטרני{{בגמתיער|35102|03|6}}
|-
| 1 מתוך 3 2003 ב' || אין || {{בגמתיער|35101|03|8}} ||{{בגמתיער| 35103 35305|03|8}} | 2003 א' |{{בגמתיער| [ עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35103.PDF ערבית] 35102|03| אינטרני8}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2004 ח' || 35203 {{בגמתיער|171| 2003 ח' 04|1}} || {{בגמתיער|172|04| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/}} || {{בגמתיער|35305|04|1/ARAB/35203.PDF ערבית] }} || אינטרני{{בגמתיער|35102|04|1}}
|-
| 2 השלמה ל 3 2004 א' || {{בגמתיער|171|04|6}} || {{בגמתיער|172|04|6}} | 35204 |{{בגמתיער|35305|04|6}} | 2003 ח' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35204.PDF ערבית] 35102|04| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ח' || 35302, {{בגמתיער|171, 186 |05| 2003 ח' 1}} || {{בגמתיער|172|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/}} || {{בגמתיער|35305|05|1/ARAB/35302.PDF ערבית] }} || אינטרני/אקסטרני{{בגמתיער|35102|05|1}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 א' || {{בגמתיער|171|05|6}} || {{בגמתיער|172|05|6}} ||{{בגמתיער| 35305 |05|6}} | 2003 ח' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35305.PDF ערבית] 35102|05| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 5 2005 ב' || {{בגמתיער|35302|05|8}} || {{בגמתיער|35101|05|8}} || {{בגמתיער|35305|05|8}} | 35306 |{{בגמתיער| 2003 ח' 35102|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35306.PDF ערבית] 8}}|}{| אינטרניborder="3"
|-
| 1 השלמה ל 4 colspan=5 || 35101, 172, 187 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני5 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 2 השלמה ל 5 || 2003 ח' 3 מתוך 5 (תכנית חדשה) || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני2 השלמה ל 5 (תכנית חדשה)
|-
| 2 השלמה ל 5 מספר השאלון || 35303, 173, 188 || 35202, 174, 189 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/174.PDF ערבית] 35306 || אינטרני/אקסטרני35203
|-
| 1 השלמה ל 4 סוג || 35102 אקסטרני/אינטרני || 2003 ח' אקסטרני/אינטרני || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35102.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 1 מתוך 3 2001 א' || 35103 אין || 2003 ח' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35103.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 1 השלמה ל 4 2002 ח' || 35101, 172, 187 אין || 2002 ב' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35101.PDF ערבית] אין || אינטרני/אקסטרניאין
|-
| 1 השלמה ל 4 2002 א' || {{בגמתיער|35303|02|6}} || {{בגמתיער|174|02| 35102 6}} || 2002 ב' {{בגמתיער|35306|01|6}} ||{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35102.PDF ערבית] 35203|02| אינטרני6}}
|-
| 1 מתוך 3 2002 ב' || 35103 {{בגמתיער|35303| 2002 ב' 20|8}} || {{בגמתיער|35202|02| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] }} || אינטרניאין || {{בגמתיער|35203|02|8}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2003 ח' || {{בגמתיער|173|03|1}} ||{{בגמתיער| 35202, 174, 189 |03|1}} || {{בגמתיער|35306|03|1}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35202.PDF ערבית] 35203|03| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2003 א' || {{בגמתיער|35303|03|6}} || {{בגמתיער|35202|03|6}} || {{בגמתיער|35306| 35203 03|6}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35203.PDF ערבית] |03| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 3 2003 ב' || {{בגמתיער|35303|03|8}} | 35204 |{{בגמתיער| 2002 ב' 35202|03|8}} || {{בגמתיער|35306|03| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] }} || אינטרני{{בגמתיער|35203|03|8}}
|-
| 3 מתוך 4 2004 ח' || {{בגמתיער|35303|04|1}} || {{בגמתיער|174|04|1}} | 35302, 171, 186 |{{בגמתיער|35306|04|1}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35302.PDF ערבית] 35203|04| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 3 מתוך 5 2004 א' ||{{בגמתיער| 35303, 173, 188 |04|6}} || {{בגמתיער|174|04|6}} || {{בגמתיער|35306|04|6}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35303.PDF ערבית] 35203|04| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ח' || {{בגמתיער|173|05|1}} || {{בגמתיער|174|05|1}} | 35305 |{{בגמתיער|35306|05|1}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35305.PDF ערבית] 35203|05| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 5 2005 א' || {{בגמתיער|173|05|6}} ||{{בגמתיער|174|05|6}} || {{בגמתיער| 35306 |05|6}} | 2002 ב' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] 35203|05| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/171.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/172.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/173.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/174.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35102.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35203.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35305.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/171.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/172.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/173.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/174.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35102.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35203.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35305.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 || 78, 8 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2004 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/78.PDF ערבית] {{בגמתיער|35303| אקסטרני|-| 3 |05| 78, 8 }} || 2003 א' {{בגמתיער|35202| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/78.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 |05| 78, 8 }} || 2003 ח' {{בגמתיער|35306| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/8.PDF ערבית] 05|| אקסטרני|-| 3 || 78, 8 }} || 2002 ב' {{בגמתיער|35203| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/78.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 |05| 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-}}| 3 || 78, 8 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/8.PDF עברית]/[ ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/8.PDF עברית]/[ ערבית] || אקסטרני}
|}
 
===קישורים: בגרויות נוספות ומתכונות===
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/default.asp?forumId=321&c=2319&sc=1591&ssc=0
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/default.asp?forumId=457&c=3117&sc=0&ssc=0
http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1459109 - מומלץ להיכנס לקישור השני, אבל לא רק.

תפריט ניווט