סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

סיכומונה:מאגר בגרויות/מתמטיקה

הוסרו 23,624 בתים, 14:23, 24 במאי 2006
'''ערבית'''
{{תחת עריכה}}==='''השאלונים החדשים'''===מתמטיקה===='''השאלונים החדשיםעברית'''===={| align="right" border="1" cellspacing="0"
|-
| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'
| 2005 א' || {{בגמתעב|1|05|6}} || {{בגמתעב|2|05|6}} || {{בגמתעב|3|05|6}} || {{בגמתעב|4|05|6}} || {{בגמתעב|5|05|6}} || {{בגמתעב|6|05|6}} || {{בגמתעב|7|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתעב|1|0405|8}} || {{בגמתעב|2|0405|8}} || {{בגמתעב|3|05|8}} || {{בגמתעב|4|05|8}} || {{בגמתעב|5|05|8}} || {{בגמתעב|6|05|8}} || {{בגמתעב|7|05|688}}|-| 2006 ח' || {{בגמתעב|1|06|1}} || {{בגמתעב|2|06|1}} || {{בגמתעב|3|06|1}} || {{בגמתעב|4|06|1}} || {{בגמתעב|5|06|1}} || {{בגמתעב|6|06|1}} || {{בגמתעב|7|06|1}}
|}
===='''ערבית'''===={| align="left" border="1" cellspacing="0"
|-
| השאלון || א' || ב' || ג' || ד' || ה' || ו' || ז'
| 2005 א' || {{בגמתער|1|05|6}} || {{בגמתער|2|05|6}} || {{בגמתער|3|05|6}} || {{בגמתער|4|05|6}} || {{בגמתער|5|05|6}} || {{בגמתער|6|05|6}} || {{בגמתער|7|05|6}}
|-
| 2005 ב' || {{בגמתער|1|0405|8}} || {{בגמתער|2|0405|8}} || {{בגמתער|3|05|8}} || {{בגמתער|4|05|8}} || אין || {{בגמתער|6|05|8}} || {{בגמתער|57|05|8}} |-| אין 2006 ח' || {{בגמתער|1|06|1}} || {{בגמתער|2|06|1}} || {{בגמתער|3|06|1}} || {{בגמתער|4|06|1}} || {{בגמתער|5|06|1}} || {{בגמתער|6|06|1}} || {{בגמתער|7|0506|681}}
|}
''' <- עברית ערבית ->'''
<br style="clear:both;">
 
 
  ==='''השאלונים הישנים'''======='''עברית'''===={| border="2" cellspacing="0" alignwidth="right40%"
|-
| '''עברית'''
{| border="3"
|-
| יחידות || 3 מתוך 4 || 1 השלמה ל 4 || 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || 1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
|-
| width="80" | מספר השאלון | width="80" | 35302, 171, 186 | width="80" | 35101, 172, 187 | width="80" | 35305 | width="80" | 35102
|-
| סוג || אקסטרני/אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
| 2005 ב' || {{בגמתיעב|35302|05|8}} || {{בגמתיעב|35101|05|8}} || {{בגמתיעב|35305|05|8}} || {{בגמתיעב|35102|05|8}}
|}
|}
 
{| border="2" cellspacing="0" align="left"
|-
| '''ערבית'''
{| border="3"
|-
| colspan=4 5 | 3 5 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 5 || 2 השלמה ל 5 || 1 3 מתוך 3 5 (תכנית חדשה) || 2 השלמה 3ל 5 (תכנית חדשה)
|-
| מספר השאלון || 835303, 78 173, 188 || 35202, 174, 189 || 35103 35306 || 3520435203
|-
| סוג || אקסטרני /אינטרני || אקסטרני/אינטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || אין {{בגמתיעב|173| אין 01|6}} | אין| {{בגמתיעב|174|01|6}} || {{בגמתיעב|35306|01|6}} || {{בגמתיעב|35203|01|6}}
|-
| 2002 ח' || איו {{בגמתיעב|173|02|1}} || {{בגמתיעב|174|02|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3510335306|02|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435203|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיערבגמתיעב|835303|02|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|02|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|01|6}} || {{בגמתיעב|35203|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיערבגמתיעב|7835303|20|8}} || {{בגמתיעב|35202|02|8}} || {{בגמתיעב|35306|02|8}} || אין {{בגמתיעב|35203| אין02|8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיערבגמתיעב|8173|03|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|03|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|03|1}} || {{בגמתיעב|35203|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיערבגמתיעב|7835303|03|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3510335202|03|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|03|6}} || {{בגמתיעב|35203|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיערבגמתיעב|7835303|03|8}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3510335202|03|8}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|03|8}} || {{בגמתיעב|35203|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיערבגמתיעב|835303|04|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|04|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|04|1}} || {{בגמתיעב|35203|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיערבגמתיעב|8173|04|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|04|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|04|6}} || {{בגמתיעב|35203|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיערבגמתיעב|8173|05|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|05|1}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|05|1}} || {{בגמתיעב|35203|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיערבגמתיעב|8173|05|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|35103174|05|6}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435306|05|6}} || {{בגמתיעב|35203|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין {{בגמתיעב|35303|05|8}} || {{בגמתיעב|35202|05|8}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3510335306|05|8}} || {{בגמתיערבגמתיעב|3520435203|05|8}}|}
|}
 
===='''ערבית'''====
{| border="2" cellspacing="0" width="40%"
|-
|
{| border="3"
|-
| סוג || אקסטרני || אינטרני || אינטרני
|-
| 2001 א' || {{בגמתיעבאין |8|01אין |6}} || {{בגמתיעב|35103|01|6}} || {{בגמתיעב|35204|01|6}}אין
|-
| 2002 ח' || {{בגמתיעב|8|02|1}} איו || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|02|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|02|1}}
|-
| 2002 א' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|02|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|02|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|02|6}}
|-
| 2002 ב' || {{בגמתיעבבגמתיער|78|02|8}} || {{בגמתיעבאין |35103|02|8}} || {{בגמתיעב|35204|02|8}}אין
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|03|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|03|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|03|1}}
|-
| 2003 א' || {{בגמתיעבבגמתיער|78|03|6}} || אין {{בגמתיער|35103|03|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|03|6}}
|-
| 2003 ב' || {{בגמתיעבבגמתיער|78|03|8}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|03|8}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|03|8}}
|-
| 2004 ח' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|04|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|04|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|04|1}}
|-
| 2004 א' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|04|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|04|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|04|6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|05|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|05|1}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|05|1}}
|-
| 2005 א' || {{בגמתיעבבגמתיער|8|05|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|05|6}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|05|6}}
|-
| 2005 ב' || אין || {{בגמתיעבבגמתיער|35103|05|8}} || {{בגמתיעבבגמתיער|35204|05|8}}
|}
|}   <br style="clear:both;">  {| border=1 |- | שאלון || סמל שאלון || מועד || שפה || סוג|- | 2 השלמה ל5 || 35203 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|- | 2 השלמה ל "3 || 35204 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|- | 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|- | 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|- | 3 מתוך 4 || 35305 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני"
|-
| 3 מתוך colspan=5 || 35306 || 2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35306.PDF ערבית] || אינטרני4 יחידות
|-
| 1 השלמה ל4 יחידות || 35101, 172, 187 3 מתוך 4 || 2005 ב' 1 השלמה ל 4 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35101.PDF ערבית] 3 מתוך 4 (תכנית חדשה) || אינטרני/אקסטרני1 השלמה ל 4 (תכנית חדשה)
|-
| 1 השלמה ל4 מספר השאלון || 35102 35302, 171, 186 || 2005 ב' 35101, 172, 187 || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35102.PDF ערבית] 35305 || אינטרני35102
|-
| 1 מתוך 3 סוג || 35103 אקסטרני/אינטרני || 2005 ב' אקסטרני/אינטרני || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35103.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 2 השלמה ל 5 2001 א' || 35202, 174, 189 אין || 2005 ב' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/8/ARAB/35202.PDF ערבית] אין || אינטרני/אקסטרניאין
|-
| 3 מתוך 4 2002 ח' || 35302, 171, 186 אין || 2005 א' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/171.PDF ערבית] אין || אינטרני/אקסטרניאין
|-
| 1 השלמה ל 4 2002 א' || {{בגמתיער|35302|02|6}} || {{בגמתיער| 35101, 172, 187 |02|6}} || 2005 א' {{בגמתיער|35305|01| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/172.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35102|02| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 3 מתוך 5 2002 ב' || {{בגמתיער|35302|20|8}} || {{בגמתיער|35101|02|8}} | 35303, 173, 188 |{{בגמתיער|35305|02|8}} | 2005 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/173.PDF ערבית] 35102|02| אינטרני/אקסטרני8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|35302|03| 1 השלמה ל 4 }} || 35102 {{בגמתיער|172|03|1}} || {{בגמתיער|35305|03|1}} | 2005 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35102.PDF ערבית] |03| אינטרני1}}
|-
| 1 מתוך 3 2003 א' || 35103 {{בגמתיער|35302| 2005 א' 03|6}} || {{בגמתיער|35101|03| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/}} || {{בגמתיער|35305|03|6/ARAB/35103.PDF ערבית] }} || אינטרני{{בגמתיער|35102|03|6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2003 ב' || אין ||{{בגמתיער| 35203 35101|03|8}} || {{בגמתיער|35305|03|8}} | 2005 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35203.PDF ערבית] 35102|03| אינטרני8}}
|-
| 2 השלמה ל 3 2004 ח' || {{בגמתיער|171|04|1}} || {{בגמתיער|172|04|1}} | 35204 |{{בגמתיער|35305|04|1}} | 2005 א' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35204.PDF ערבית] 35102|04| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 4 2004 א' || {{בגמתיער|171|04|6}} | 35305 |{{בגמתיער| 2005 א' 172|04| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/}} || {{בגמתיער|35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/|04|6/ARAB/35305.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35102|04| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 5 2005 ח' || {{בגמתיער|171|05|1}} || {{בגמתיער|172|05| 35306 1}} || 2005 א' {{בגמתיער|35305|05|1}} ||{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/35306.PDF ערבית] 35102|05| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 א' ||{{בגמתיער| 35302, 171, 186 |05| 2005 א' 6}} || {{בגמתיער|172|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/}} || {{בגמתיער|35305|05|6/ARAB/35302.PDF ערבית] }} || אינטרני/אקסטרני{{בגמתיער|35102|05|6}}
|-
| 3 מתוך 4 2005 ב' ||{{בגמתיער| 35302, 171, 186 |05|8}} || {{בגמתיער|35101|05|8}} || {{בגמתיער|35305|05|8}} | 2005 ח' |{{בגמתיער|35102|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/171.PDF ערבית] 8}}|}{| אינטרני/אקסטרניborder="3"
|-
| 1 השלמה ל 4 colspan=5 || 35101, 172, 187 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני5 יחידות
|-
| יחידות || 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 2 השלמה ל 5 || 2005 ח' 3 מתוך 5 (תכנית חדשה) || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני2 השלמה ל 5 (תכנית חדשה)
|-
| 2 השלמה ל 5 מספר השאלון || 35303, 173, 188 || 35202, 174, 189 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/174.PDF ערבית] 35306 || אינטרני/אקסטרני35203
|-
| 1 מתוך 3 סוג || 35103 אקסטרני/אינטרני || 2005 ח' אקסטרני/אינטרני || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35103.PDF ערבית] אינטרני || אינטרני
|-
| 2 השלמה ל 5 2001 א' || 35203 אין || 2005 ח' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35203.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 2 השלמה ל 3 2002 ח' || 35204 אין || 2005 ח' אין || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35204.PDF ערבית] אין || אינטרניאין
|-
| 3 מתוך 4 2002 א' || {{בגמתיער|35303|02|6}} || {{בגמתיער|174|02|6}} | 35305 |{{בגמתיער|35306|01|6}} | 2005 ח' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35305.PDF ערבית] 35203|02| אינטרני6}}
|-
| 3 מתוך 5 2002 ב' || {{בגמתיער|35303|20| 35306 8}} || 2005 ח' {{בגמתיער|35202|02|8}} || אין ||{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35306.PDF ערבית] 35203|02| אינטרני8}}
|-
| 2003 ח' || {{בגמתיער|173|03| 1 השלמה ל 4 }} || 35102 {{בגמתיער|174| 2005 ח' 03|1}} || {{בגמתיער|35306|03| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/35102.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35203|03| אינטרני1}}
|-
| 3 מתוך 4 2003 א' || {{בגמתיער|35303|03|6}} | 35302, 171, 186 |{{בגמתיער| 2004 ק' 35202|03| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/}} || {{בגמתיער|35306|03|6/ARAB/171.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35203|03| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 1 השלמה ל 4 2003 ב' || {{בגמתיער|35303|03|8}} || {{בגמתיער|35202|03|8}} | 35101, 172, 187 |{{בגמתיער|35306|03|8}} | 2004 ק' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/172.PDF ערבית] 35203|03| אינטרני/אקסטרני8}}
|-
| 3 מתוך 5 2004 ח' || {{בגמתיער| 35303, 173, 188 |04|1}} || {{בגמתיער|174|04|1}} || 2004 ק' {{בגמתיער|35306|04|1}} ||{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/173.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/173.PDF ערבית] 35203|04| אינטרני/אקסטרני1}}
|-
| 2 השלמה ל 5 2004 א' || {{בגמתיער|173|04|6}} ||{{בגמתיער| 35202, 174, 189 |04|6}} || {{בגמתיער| 2004 ק' 35306|04| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/174.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35203|04| אינטרני/אקסטרני6}}
|-
| 2005 ח' || {{בגמתיער|173|05| 1 השלמה ל 4 }} || {{בגמתיער|174| 35102 05|1}} || {{בגמתיער|35306|05|1}} | 2004 ק' |{{בגמתיער| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35102.PDF ערבית] 35203|05| אינטרני1}}
|-
| 1 מתוך 3 2005 א' || {{בגמתיער|173|05|6}} | 35103 |{{בגמתיער| 2004 ק' 174|05| [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/}} || {{בגמתיער|35306|05|6/ARAB/35103.PDF ערבית] }} || {{בגמתיער|35203|05| אינטרני6}}
|-
| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2004 ק' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2004 ק2005 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35204.PDF ערבית] |{{בגמתיער| אינטרני35303|-05| 3 מתוך 4 8}} || 35305 {{בגמתיער|35202| 2004 ק' 05|8}} | [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 |{{בגמתיער| 35306 |05| 2004 ק' 8}} || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/35306.PDF ערבית] {{בגמתיער|35203| אינטרני05|-8}}| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/171.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/171.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-}| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני}
|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35101.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35202.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35302.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35101.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35202.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2003 א' || [ עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/173.PDF עברית]/[http===קישורים://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/173.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-בגרויות נוספות ומתכונות===| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2003 ח' || [http://meydawww.educationtapuz.govco.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEBtapuzforum/174.PDF עברית]main/[http:articles//meyda.education.govdefault.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-asp?forumId=321&c=2319&sc=1591&ssc=0| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2003 ח' || [http://meydawww.educationtapuz.govco.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35102.PDF עברית]tapuzforum/[http:main/articles/meyda.education.govdefault.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרניasp?forumId=457&c=3117&sc=0&ssc=0|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meydahydepark.educationhevre.govco.il/sheeloney_bagrut/2003hydepark/1/ARAB/35103topic.PDF ערבית] || אינטרני|asp?topic_id=1459109 -| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172מומלץ להיכנס לקישור השני, 187 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35101.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35101אבל לא רק.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35202.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35202.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35203.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35203.PDF ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35204.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35204.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35302.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35302.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35303.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35303.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35305.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35305.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35306.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35306.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/172.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/172.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/174.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/174.PDF ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35102.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35102.PDF ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/35103.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/35103.PDF ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/171.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/172.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/173.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/174.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35102.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35203.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35305.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35302, 171, 186 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/171.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35101, 172, 187 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/172.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 3 מתוך 5 || 35303, 173, 188 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/173.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35202, 174, 189 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/174.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני/אקסטרני|-| 1 השלמה ל 4 || 35102 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35102.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 1 מתוך 3 || 35103 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35103.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 5 || 35203 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35203.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 2 השלמה ל 3 || 35204 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35204.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 4 || 35305 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35305.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 מתוך 5 || 35306 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/35306.PDF עברית]/[ ערבית] || אינטרני|-| 3 || 78, 8 || 2005 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2005 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2005/1/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2004 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2004 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2003 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/8/ARAB/78.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2003 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/ARAB/78.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2003 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2002 ב' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/HEB/78.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/8/ARAB/78.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2002 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/8.PDF עברית]/[http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/ARAB/8.PDF ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2002 ח' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/8.PDF עברית]/[ ערבית] || אקסטרני|-| 3 || 78, 8 || 2001 א' || [http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2001/6/HEB/8.PDF עברית]/[ ערבית] || אקסטרני|}

תפריט ניווט