סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
<div class="Section1" dir="RTL">
<span lang="HE"></span>

'''<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">כיצד <span class="SpellE">מאיימין</span> על עדים</font></span></u>'''<span lang="HE"></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">מסכת סנהדרין, סדר נזיקין</font></span></u>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">לפי דיני תורה בכוחם של 2 עדים או יותר</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">להרשיע אדם בעבירה שעונשה הוא מוות.</font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">הדיינים מזהירים ב-5 אזהרות, שמסבירות</font></span></u>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">מתי העדות לא נחשבת:</font></span></u>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">1. השערה. </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">2. שמועה.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">3. עד מפי עד.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">4. עדות מאדם נאמן(שוטר <span class="SpellE">וכו')</span>.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt"><nowiki>*5. נבדוק אתכם בחקירה ובדרישה</nowiki></font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">– עדותם תיבדק בקפדנות.</font></span>

<span lang="HE"></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">הדיינים מדגישים את ההבדל בין </font></span></u>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">דיני ממונות לדיני נפשות:</font></span></u>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">במקרה של עדות '''בדיני ממונות''', אדם יכול לכפר על עדותו,</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">בכך שישלם לנאשם את הקנס ששילם הוא: "אדם נותן </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">ממונו ומתכפר לו". במקרה של '''דיני נפשות '''אין הדבר</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">כך מכיוון שלא ניתן להחזיר לחיים אדם שהוצא להורג.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">על מנת לחזק את הרעיון הזה הם מדגישים את <u>ערכם </u></font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">המוחלט של חיי האדם</font></span></u><span lang="HE"><font size="5.0pt"> באמצעות המדרש על סיפור קין והבל.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">בסיפור התנ"כי מופיע הפסוק: "ויאמר מה עשית קול</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">'''<u>דמי אחיך</u>''' צועקים אלי מן האדמה", </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">מסקנתם של חז"ל היא שכתוב <u>דמי</u> מכיוון ש<u>רצח של</u></font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">אדם יחיד = רצח כל הצאצאים</font></span></u><span lang="HE"><font size="5.0pt"> העתידיים שלו בנוסף אליו.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">דרשה נוספת שהם מביאים היא על <u>אכזריות הרצח </u></font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">שביצע קין</font></span></u><span lang="HE"><font size="5.0pt">, <u>דמו של הבל היה מפוזר על העצים ועל</u></font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">האבנים ולכן כתוב "דמי".</font></span></u><span lang="HE"></span>

<span lang="HE"></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">המשנה עוברת לכיוון חיובי בנוגע לערכם</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">של חיי האדם'''<nowiki>: "ללמדך, שכל המאבד נפש אחת</nowiki>'''</font></span>

'''<span lang="HE"><font size="5.0pt">כאילו קיים עולם מלא וכל המקים נפש אחת</font></span>'''

'''<span lang="HE"><font size="5.0pt">כאילו קיים עולם מלא".</font></span>'''<span lang="HE"><font size="5.0pt"> <u>פירוש: </u>כשם שאובדן</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">חיים הוא אובדן של אולם מלא(המדרש על קין</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">והבל) כך הצלת חיים היא הצלת עולם מלא.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">נוספות על כך '''<u>3</u>''' משמעויות ש'''<u>האדם נברא יחידי:</u>'''</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">1. "ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחברו: אבא</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">גדול מאביך" – אין אדם שנעלה יותר מאדם אחר,</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">כולם ילדיו של האדם הראשון.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">2. "ושלא יאמרו המינים, רשויות הרבה בשמים" </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">– ה' הוא האל היחידי בעולם.</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">3. "ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן <span class="SpellE">דומין</span> זה </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">דומה <span class="SpellE">לחבירו</span>" – האל ברא מדמותו של האדם </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">הראשון אנשים נבדלים, בעלי זהות שונה וזו''' <u>גדולתו</u>'''.</font></span>

'''<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">המסקנה</font></span></u>'''<u><span lang="HE"></span></u><span lang="HE"><font size="5.0pt">העולה משלוש המשמעויות האלו ובעיקר</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">מהשלישית היא שעל כל אחד לראות את העולם</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">כאילו נברא בשבילו.</font></span>

'''<u><span lang="HE"><font size="5.0pt">חששות:</font></span></u>'''

<span lang="HE"><font size="5.0pt">1. "ושמא תאמרו מה לנו וצרה הזאת" – העדים לא </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">רוצים לקחת חלק בתהליך המאיים הזה. <u>ביטול חשש:</u></font></span>

<u><span lang="HE"><font size="5.0pt"></font></span></u><span lang="HE"><font size="5.0pt">אדם שראה פשע ולא העיד הופך שותף לדבר עבירה, </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">הדיינים מוכיחים זאת דרך הפסוק הבא: "והוא עד או </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו".</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">2. "ושמא מה לנו לחוב בדמו של זה" – העדים אינם</font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">רוצים שמותו של אדם יהיה על מצפונם. <u>ביטול חשש:</u></font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">הדיינים מדגישים שמותם של רשעים בניגוד למותם </font></span>

<span lang="HE"><font size="5.0pt">של אחרים הוא דבר רצוי: "ובאבוד רשעים רינה".</font></span>

<span lang="HE"></span>

font></span>

<span dir="LTR"></span>

<span lang="HE"></span>

<span dir="LTR"></span>

</div>
10

עריכות

תפריט ניווט