סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 6,801 בתים ,  16:41, 23 במאי 2005
אין תקציר עריכה
גזרת נחי עה"פ ו'/י' (נע"ו/י)

גזרה זו עוסקת בשורשים שעה"פ שלהם היא ו' או י' נחות (אימות קריאה).

בניין קל

פועל שורש
קל פָּעַל קָם, יָקוּם, קוּם, לָקוּם ק-ו-מ
שָר, יָשִיר, שִיר, לָשִיר ש-י-ר
קל פָּעֵל עֵר ע-ו-ר
עֵד ע-ו-ד
כֵּן כ-ו-נ
מֵת מ-ו-ת
קל פּעֹל בֹּש (מלשון התבייש) ב-ו-ש
טֹב (מלשון טוב) ט-ו-ב

בבניין קל 3 משקלים. דוגמאות למעלה.
 קל פָּעֵל – צורות הווה בלבד.
 במשקל פָּעַל בעבר ובהווה צורת קָם היא בעלת שני עיצורי שורש. כדי לגלות את העיצור השלישי נבדוק את העתיד (יָקוּם) ונגלה שהאות האמצעית (עה"פ) היא ו' נחה.
 בדוגמה של שָר, לפי העתיד או הציווי (יָשִיר, שִיר), נראה שהאות האמצעית (עה"פ) היא י' נחה.
 טעם: בעבר – צורת קָמָה במלעיל. בהווה – צורת קָמָה במלרע.
 דיוקי הגייה:
 בעתיד נוכחות ונסתרות, שורש ק-ו-מ  תָּקֹמְנָה ולא תָּקוּמְנָה.
 בעתיד נוכחות ונסתרות, שורש ש-י-ר  תָּשֵרְנָה ולא תָּשִירְנָה.

בניין נפעל

פועל שורש הערות
עבר + הווה נָכוֹן כ-ו-נ

בניין נפעל פותח ב-נָ (בקמץ) לפני השורש בצורות הזכר בעבר ובהווה.
נָסוֹג ס-ו-ג
נָמוֹג מ-ו-ג
נָדוֹש ד-ו-ש
נָבוֹן ב-י-נ
נָדוֹן (גם נִדוֹן) ד-ו-נ
הווה נָכוֹן, נְכוֹנָה, נְכוֹנִים, נְכוֹנוֹת
(חיטוף בכחול) כ-ו-נ חיטוף בגופים יחידה, רבים ורבות.
עתיד אֶכּוֹן, יִכּוֹן, תִּכּוֹן, נִכּוֹן כ-ו-נ העתיד פותח באותיות אית"ן ואחריהן דגש משלים הידמות מלאה של נ' הנפעל בפה"פ.
אֶסּוֹג, יִסּוֹג, תִּסוֹג, נִסּוֹג ס-ו-ג
אֶדּוֹן, יִדּוֹן, תִּדּוֹן, נִדּוֹן ד-ו-נ
ציווי תִּכּוֹן  הִכּוֹן כ-ו-נ נוכחות - הִכֹּנָּה ולא הִכּוֹנָּה.
נוכחות - הִסֹּגְנָה ולא הִסּוֹגְנָה.
תִּסּוֹג  הִסּוֹג ס-ו-ג
מקור לְהִכּוֹן כ-ו-נ ציווי בתוספת לְ.
לְהִסּוֹג ס-ו-ג
בניין הִפְעִיל ובניין הֻפְעַל

הפעיל

פועל שורש סימן זיהוי
עבר הֵקִים ק-ו-מ הֵםִי
הֵכִין כ-ו-נ
הווה מֵקִים, מְקִימָה, מְקִימִים, מְקִימוֹת ק-ו-מ מֵםִי
מֵכִין, מְכִינָה, מְכִינִים, מְכִינוֹת כ-ו-נ
עתיד אָקִים, יָקִים, תָּקִים, תָּקֵמְנָה, נָקִים ק-ו-מ אית"ן בקמץ
אָכִין, יָכִין, תָּכִין, תָּכֵנָּה, נָכִין כ-ו-נ
ציווי הָקֵם, הָקִימִי, הָקֵמְנָה ק-ו-מ הָ
הָכֵן, הָכִינִי, הָכֵנָּה כ-ו-נ
מקור לְהָקִים ק-ו-מ
לְהָכִין כ-ו-נ

הערה:
בהווה – חיטוף בגופים יחידה, רבים ורבות.

הֻפְעַל

פועל שורש
עבר הוּקַם ק-ו-מ
הוּכַן כ-ו-נ
הווה מוּקַם ק-ו-מ
מוּכַן כ-ו-נ
עתיד אוּקַם, יוּקַם, תּוּקַם, נוּקַם ק-ו-מ
אוּכַן, יוּכַן, תּוּכַן, נוּכַן כ-ו-נ

 בניין הֻפעַל בכל הזמנים יפתח בתנועת U ארוכה, כלומר, שורוק.
 הצורות בגזרה זו זהות לצורות בגזרת נפ"י/ו.
 כיצד נבחין בין שתי הגזרות ?
נחזיר את הפעלים לבניין הִפְעִיל ושם נגלה את ההבדל.
- פועל שיפתח במבנה הֵםִי שייך לגזרת ע"ו / ע"י.
- פועל שיפתח במבנה הוֹםִי שייך לגזרת נפ"י/ו.

דוגמאות:

פועל שורש גזרה
הוּרַד  הוֹרִיד י-ר-ד נפ"י/ו
הוּקַם  הֵקִים ק-ו-מ ע"ו
הוּרַק  הֵרִיק (מלשון ריק)
הוּרַק  הוֹרִיק (מלשון ירוק) ר-י-ק ע"י
י-ר-ק נפ"י/ו


הבניינים הדגושים

קיימות 3 דרכים להטיית פעלים בבניינים הדגושים
שורש פִּעֵל פֻּעַל הִתְפַּעֵל
דרך א' – דרך השלמים (נטייה עפ"י השלמים) כ-ו-נ כִּוֵּן כֻּוַּן הִתְכַּוֵּן
דרך ב' – שינוי ו' ל-י' ואח"כ דרך השלמים ק-ו-מ קִיֵּם קֻיַּם הִתְקַיֵּם
דרך ג' – דרך הכפולים ק-ו-מ קוֹמֵם קוֹמַם הִתְקוֹמֵם


דרך הכפולים: דרך שלישית להטיית הדגושים היא דרך הכפולים, כלומר, אנו מכפילים את לה"פ והצורות שמתקבלות נראות כמו שורשי כפולים (ע"ע).
אין דגש תבניתי בדרך הכפולים.

דוגמא לשורש כפולים:
שורש פִּעֵל פֻּעַל הִתְפַּעֵל
פ-ר-ר פּוֹרֵר פּוֹרַר הִתְפּוֹרֵרצורות אלה זהות לצורות משורשי ע"ו.
 כיצד נבחין בין שתי הגזרות ?
- ננסה למצוא שם עצם הקרוב במשמעותו אל הפועל הנתון, ועפ"י שם העצם נזהה את השורש. לדוגמא:
 פּוֹרֵר קשור לשם העצם פֵּרוּר, ולכן השורש הוא פ-ר-ר.
 הִסְתּוֹדֵד קשור לשם העצם סוד, ולכן השרש הוא ס-ו-ד.
- כאשר איננו מצליחים למצוא שם עצם קרוב ננסה להעביר את הפועל לבניין אחר. לדוגמא: הִתְמוֹגֵג בבניין נפעל צורתו נָמוֹג, ולכן השורש הוא מ-ו-ג.

תוספת

גזרת ע"י כוללת מעט מאוד פעלים:
ש-י-ר (שָר, שִירָה)
ג-י-ל, ב-י-נ (הֵבִין, בִּינָה)
ק-י-א (הֵקִיא)
ר-י-ב (רִיב, מְרִיבָה)
ש-י-מ (שָׂם, לָשִים)
ש-י-ח (מְשוֹחֵחַ, שִׂיחָה)
ג-י-ח (גָּח, גִּיחָה)
ל-י-צ (לֵץ, לֵיצָּן, מִתְלוֹצֵץ)
ר-י-ח (רֵיחַ)
ר-י-ק (רֵיק, לְהָרִיק)
ר-י-ש (רָש, מִתְרוֹשֵש)
ק-י-נ (מְקוֹנֵן, קִינָה)
ד.י.ק (דִּיֵּק, דִּיּוּק)
12

עריכות

תפריט ניווט