סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1: −
{{תחת עריכה}}
+
{{תחת עריכה}}                                          
Le Passé Composé  זמן עבר מורכב                                                                     
+
זמן עבר מורכב:  מתאר פעולה שהחלה והסתיימה בעבר.<BR>
 
+
ההטייה מורכבת באופן הבא: <BR>
זמן עבר מורכב:  מתאר פעולה שהחלה והסתיימה בעבר.
  −
ההטייה מורכבת באופן הבא:  
   
שימוש בפועל עזר (בהטייה לפי הגוף) + צורת העבר של הפועל
 
שימוש בפועל עזר (בהטייה לפי הגוף) + צורת העבר של הפועל
   שורה 10: שורה 8:  
1. avoir + participe passé
 
1. avoir + participe passé
 
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל יש מושא (מקבל הפעולה) ישיר (COD) או עקיף (COI)
 
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל יש מושא (מקבל הפעולה) ישיר (COD) או עקיף (COI)
דוגמא:  
+
דוגמא: <BR>
Tu as pris le chapeau (COD)
+
Tu as pris le chapeau (COD)<BR>
Elle a parlé à sa mère (COI)
+
Elle a parlé à sa mère (COI)<BR>
    
2. être + participe passé
 
2. être + participe passé
 
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל אין מושא
 
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל אין מושא
דוגמא:
+
דוגמא:<BR>
Je suis monté au deuxième étage.
+
Je suis monté au deuxième étage.<BR>
Il est venu en retard.
+
Il est venu en retard.<BR>
Elle est partie au Canada
+
Elle est partie au Canada<BR>
   −
רשימת פעלים בהם נעשה שימוש בעבר מורכב עם פועל-העזרêtre :  
+
רשימת פעלים בהם נעשה שימוש בעבר מורכב עם פועל-העזר être : <BR>
 +
<אדום>טיפ - אפשר לזכור את רובם בתור פעלים של תנועה (הליכה, הגעה, ירידה, יציאה,נפילה...)</אדום><BR>
 
Aller, arriver, descendre, devenir, enter, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir
 
Aller, arriver, descendre, devenir, enter, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir
 
Se coucher, s'endormir, s'habiller, se lever, se laver,  פעלים שהטייתם מקבילה לבנין "התפעל"                                                                     
 
Se coucher, s'endormir, s'habiller, se lever, se laver,  פעלים שהטייתם מקבילה לבנין "התפעל"                                                                     
!  ניתן להשתמש בחלק מן הפעלים העוברים הטיה עם פועל-העזרêtre , גם עם פועל-העזרavoir - אם קיים מושא במשפט.
+
!  ניתן להשתמש בחלק מן הפעלים העוברים הטיה עם פועל-העזר être , גם עם פועל-העזר avoir - אם קיים מושא במשפט.
דוגמאות:
+
דוגמאות:<BR>
Je me suis lave                                                                             התרחצתי
+
 
J'ai lave mon chien (COD)                                                    רחצתי את כלבי
+
Je me <כחול>suis</כחול> lave - התרחצתי<BR>
 +
J'<אדום>ai</אדום> lave mon chien - רחצתי את כלבי<BR>
    
Je suis descendu à la cour                                                        לחצר  ירדתי
 
Je suis descendu à la cour                                                        לחצר  ירדתי
admin
556

עריכות

תפריט ניווט