סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 4,098 בתים ,  12:37, 24 באוקטובר 2005
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1: −
{{תחת עריכה}}                                         
+
==מה הוא ה-Passé composé?==
זמן עבר מורכב:  מתאר פעולה שהחלה והסתיימה בעבר.<BR>
+
Passé composé הוא <U>עבר מורכב</U> בתרגום חופשי. אנו משתמשים בזמן זה על מנת לתאר פעולה ש<U>החלה בעבר והסתיימה בעבר</U>.
ההטייה מורכבת באופן הבא: <BR>
  −
שימוש בפועל עזר (בהטייה לפי הגוף) + צורת העבר של הפועל
     −
קיימות שתי צורות:
+
==ההטייה בPassé composé==
   −
1. avoir + participe passé
+
===פועל מקבוצה ראשונה (סיומת ER)===
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל יש מושא (מקבל הפעולה) ישיר (COD) או עקיף (COI)
+
כדי להטות פועל מקבוצה ראשונה עלינו לקחת את <U>שם הפועל</U>, להשמיט את ה<B>R</B> שבסוף המילה ולהוסיף במקומה<B> é</B>.
דוגמא: <BR>
+
<BR>
Tu as pris le chapeau (COD)<BR>
+
לפני הפועל בעבר, עלינו להוסיף את הפועל AVOIR בהטייה. ולכן נסכם בנוסחא הבאה את הכלל להטיית פועל מקבוצה ראשונה בPassé composé:
Elle a parlé à sa mère (COI)<BR>
+
<div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
 +
Personne + avoir (présent) + verve - r + é</b>
 +
</div>
 +
<BR>
 +
ניקח לדוגמא את הפועל Parler ונטה אותו בכל הגופים:<BR>
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
J'ai parlé<BR>
 +
Tu as parlé<BR>
 +
Il/Elle/On a parlé<BR>
 +
Nous avobs parlé<BR>
 +
Vous avez parlé<BR>
 +
Ils/Elees parlé<BR>
   −
2. être + participe passé
+
</div>
בצורה זו משתמשים כאשר לפועל אין מושא
+
<BR>
דוגמא:<BR>
+
===פועל מקבוצה שנייה (סיומת IR)===
Je suis monté au deuxième étage.<BR>
+
אותם כללים כמו בקבוצה ראשונה, רק שלאחר שנשמיט את הR בסוף המילה, נוסיף <B>i</b>. ולכן הנוסחא להטיית פועל מקבוצה שנייה בבPassé composé:<BR>
Il est venu en retard.<BR>
+
<div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
Elle est partie au Canada<BR>
+
Personne + avoir (présent) + verve - r</b>
 +
</div>
   −
רשימת פעלים בהם נעשה שימוש בעבר מורכב עם פועל-העזר être  : <BR>
+
<BR>ניקח לדוגמא את הפועל finir ונטה אותו בכל הגופים:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
<אדום>טיפ - אפשר לזכור את רובם בתור פעלים של תנועה (הליכה, הגעה, ירידה, יציאה,נפילה...)</אדום><BR>
+
J'ai fini<BR>
Aller, arriver, descendre, devenir, enter, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir
+
Tu as fini<BR>
Se coucher, s'endormir, s'habiller, se lever, se laver,  פעלים שהטייתם מקבילה לבנין "התפעל"                                                                   
+
Il/Elle/On fini<BR>
!  ניתן להשתמש בחלק מן הפעלים העוברים הטיה עם פועל-העזר être , גם עם פועל-העזר avoir  - אם קיים מושא במשפט.
+
Nous avons fini<BR>
דוגמאות:<BR>
+
Vous avez fini<BR>
 +
Ils/Elles fini<BR>
   −
Je me <כחול>suis</כחול> lave - התרחצתי<BR>
+
</div>
J'<אדום>ai</אדום> lave mon chien - רחצתי את כלבי<BR>
     −
Je suis descendu à la cour                                                        לחצר  ירדתי
+
===פועל מקבוצה שלישית (יוצאי הדופן)===
J'ai descendu l'enfant (COD)                                                 הורדתי את הילד
+
לכל פועל מקבוצה שלישית יש צורה שונה בזמן עבר, אבל התבנית הכללית להטיית פועל בעבר נשארת אותו דבר גם בקבוצה זו:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
   −
Il est sorti de la chambre                                                      הוא יצא מן החדר
+
<B>personne + avoir (présent) + le verbe en Passé composé
Il a sorti le chat (COD) de la chambre              הוא הוציא את החתול מן החדר
+
</b>
 +
</div>
 +
==קבוצת פעלי être==
 +
ישנה רשימה של 13 פעלים יוצאי דופן בצרפתית שמוטים דרך הפועל être ולא דרך הפועל avoir. הנוסחא להטיית פעלים אלו היא:<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;"><B>
 +
Persoone + être (présent) + le verbe en Passé composé + accord</b>
 +
</div><BR>
 +
אין חוקיות מסויימת לפעלים שנמצאים ברשימה זו, ולכן לא רק שעלינו לזכור פעלים אלו בעל פה, אלא אנו צריכים לזכור גם את דרך הטייתם בPassé composé. הרי שכל פועל בקבוצה זו מוטה אחרת בPassé composé;
 +
להלן רשימת הפעלים והטייתם בזמן Passé composé:<BR>
 +
===רשימת הפעלים===
 +
Arriver - להגיע. בזמן עבר: Ariivé.<BR>
 +
Partir - לעזוב. בזמן עבר: Parti. <BR>
 +
Entrer - להכנס. בזמן עבר: Entré.<BR>
 +
Sortir - לצאת. בזמן עבר: Sorti.<BR>
 +
Aller - ללכת. בזמן עבר: Allé.<BR>
 +
Venir - לבוא. בזמן עבר: Venu.<BR>
 +
Monter - לעלות. בזמן עבר: Monté.<BR>
 +
Descendre - לרדת. בזמן עבר: Descendu.<BR>
 +
naitre - להיוולד. בזמן עבר: né.<BR>
 +
mourir - למות. בזמן עבר: mort.<BR>
 +
tomber - ליפול. בזמן עבר: tombé.<BR>
 +
rester - להישאר. בזמן עבר: resté.<BR>
 +
===התאמה - accord===
 +
בקבוצה זו כאשר נטה את הפועל בPassé composé עלינו להתאים את הפועל המסויים למין ולגוף שבו הפועל מוטה. כלומר:<BR>
 +
אם הגוף הוא בזכר, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא בנקבה - נוסיף <B>e</B>.<BR>
 +
אם הגוף הוא ביחיד, לא נוסיף כלום, אבל אם הגוף הוא ברבים - נוסיף <B>S</b>.<BR> מתקבל מכך ש:<BR>
 +
Je לזכר - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Je לנקבה - נוסיף e.<BR>
 +
Tu לזכר - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Tu לנקבה - נוסיף e.<BR>
 +
Il - לא נוסיף כלום.<BR>
 +
Elle - נוסיף e.<BR>
 +
Nous לזכר - נוסיף s.<BR>
 +
Nous לנקבה - נוסיף es. <BR>
 +
Vous לזכר - נוסיף s.<BR>
 +
Vous לנקבה - נוסיף es.<BR>
 +
Ils נוסיף s.<BR>
 +
Elles נוסיף es.<BR><BR>
 +
לדוגמא, ניקח את הפועל Partir ונטה אותו עפ"י הכללים הנ"ל:<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je suis parti - לזכר.<BR>
 +
Je suis partie - לנקבה.<BR>
 +
Tu es parti - לזכר.<BR>
 +
Tu es partie - לנקבה.<BR>
 +
Il est parti.<BR>
 +
Elle a partie.<BR>
 +
Nous sommes partis - לזכר.
 +
<BR>Nous sommes parties - לנקבה.<BR>
 +
Vous êtes partis - לזכר.<BR>
 +
Vous êtes parties - לנקבה.<BR>
 +
Ils sont partis - לזכר.<BR>
 +
Elles sont parties - לנקבה.<BR>
 +
 +
</div>
 +
===פעלים בהתפעל===
 +
הפועל הנוסף בקבוצת הêtre הם כל הפעלים בהתפעל. כלומר כל הפעלים שמתחילים בse. להלן רשימה של כמה פעלים בהתפעל:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
se raser - להתרחץ.<BR>
 +
se reposer - לנוח.<BR>
 +
Se promener - לטייל.<BR>
 +
Se lever - לקום.<BR>
 +
Se laver - להתרחץ.<BR>
 +
Se baigher - להתרחץ.<BR>
 +
</div><BR>
 +
כאשר נטה את הפועל בעבר נשמיט את ה<B>R</B> שבסוף המילה ובמקומנה נוסיף <B>é</B>. הנוסחא להטיית פועל בהתפעל היא:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
<B>
 +
Personne + se + être (présent) + vebre - r + é + accord</b>
 +
</div><BR>
 +
הSE בהטיית פועל בהתפעל בעבר משתנה בהתאם לגוף:
 +
<BR><div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je - me<BR>
 +
Tu - te<BR>
 +
Il - se<BR>
 +
Elle - se<BR>
 +
Nous - nous<BR>
 +
Vous - vous<BR>
 +
Ils - se<BR>
 +
Elles - se<BR>
 +
</div><BR>
 +
האמנם, כאשר אנו מטים פועל בהתפעל בעבר אנו נעזרים בפועל être ולכן לפעמים קורה מצב שיש אות ניקוד בסוף מילה אחת ליד אות ניקוד בתחילת המילה שאחריה. ניקח את המצב הבא לדוגמא:<BR>
 +
Tu te es - מצב כזה אינו יכול להתקיים, ולכן הte יצטמצם ל't כלומר: Tu t'es.<BR>
 +
מצב כזה קורה גם בIl וElle ולכן אנו מקבלים:<BR>
 +
Il s'est<BR>
 +
Elle s'est<BR>
 +
בנוסף לכל זה, חוקי הacord שפורטו קודם חלים גם על פעלים בקבוצה זו.<BR>
 +
ניקח את הפועל se laver - להתרחץ ונטה אותו בPassé composé:
 +
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 +
Je me suis lavé - לזכר.<BR>
 +
Je me suis lavée - לנקבה.<BR>
 +
Tu t'es lavé - לזכר.<BR>
 +
Tu t'es lavée - לנקבה.<BR>
 +
Il s'est lavé.<BR>
 +
Elle s'est lavée.<BR>
 +
Nous nous sommes lavés - לזכר.<BR>
 +
Nous nous sommes lavées - לנקבה.<BR>
 +
Vous vous êtes lavés - לזכר.<BR>
 +
Vous vous êtes lavées - לנקבה.<BR>
 +
Ils se sont lavés.<BR>
 +
Elles so sont lavées.<BR>
   −
Le participe passé:                                                              צורת העבר של הפועל
+
</div>
   −
1-ere groupe: verbes en "er":   _é  (allé, arrivé, fermé, marché, resté)
+
===פועל בהתפעל בשלילה===
 
+
כאשר נרצה לשלול פעולה בעבר עם פועל בהתפעל, נשתמש בne...pas עפ"י הנוסחא הבאה:<BR>
2nd groupe: verbes en "i_ir":  _i  (fini, choisi)
+
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
 
+
<B>
3-eme groupe:
+
Personne + ne + se + être (présent) + pas + verbe - r + é</b>
+avoir:
+
</div><BR>
_u : Lire, boire, voir, devoir, pouvoir, savoir, recevoir, vouloir, défendre, entendre,
+
לדוגמא: Je ne me suis pas promeneée.
_t : écrire, faire, ouvrir, offrir, produire,
  −
_s :  apprendre, comprendre, prendre, mettre, permettre
  −
 
  −
+être:
  −
_u: descendre, venir
  −
_t: mourir
  −
_i: partir,
  −
exception: naître – né / née
  −
צורת העבר של הפעלים העוברים הטייה עם פועל-העזר etre משתנה בהתאם לגוף ולמין (יחיד / רבים, זכר / נקבה).
  −
דוגמאות:
  −
arrivé parti sorti Je suis  
  −
Tu es
  −
Il est
  −
arrivée partie sortie Elle est
  −
arrivés partis sortis Nous sommes
  −
Vous etes
  −
Ils sont
  −
arrivées parties sorties Elles sont
  −
 
  −
*  Le participe passé employé comme adjective: la conjugaison selon la personne singulier/ pluriel
  −
*  כאשר משתמשים בצורת העבר של הפועל כתואר השם -  adjectif:  צורת העבר של הפועל עוברת הטיה לפי הגוף והמין (יחיד / רבים, זכר / נקבה).
 
@
138

עריכות

תפריט ניווט