סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

תמרורי הוריה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


תמרורים
תמרורי אזהרה | תמרורי הוריה | תמרורי מודיעין | תמרור - סימון על פני הדרך | תמרורי הכוונה
תיאוריה


Tam32.gif

32. סגור בפני כל רכב לרבות עגלת יד וכל רכב אחר מונע ביד (בשני הכיוונים)

Tam33.gif

33. אסורה הכניסה לכל רכב לרבות עכלת יד ורכב אחר המונע ביד (כביש חד-סיטרי). הוצב התמרור מואר מעל לנתיב, חל האיסור על אותו הנתיב שמעליו הוא מוצב.


Tam34.gif

34. אסורה הפניה שמאלה


Tam35.gif

35. אסורה פניית פרסה לימין


Tam36.gif

36. תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.


Tam37.gif

37. אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כוון נסיעה


Tam38.gif

38. קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה


Tam39.gif

39. אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.


Tam40.gif

40. קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה


Tam41.gif

41. אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט אופנוע בלי רכב צדדי


Tam42.gif

42. אסורה הכניסה לאופנוע


Tam43.gif

43. אסורה הכניסה לכל רכב מנועיTam44.gif

44. אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור


Tam45.gif

45. אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור


Tam46.gif

46. אסורה הכניסה לרכב ומטענו שרוחבו עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור


Tam47.gif

47. אסורה הכניסה לרכב ומטענו שגבהו עולה על מספרה המטרים הרשום בתמרור


Tam48.gif

48. מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור


Tam49.gif

49. קצה הקטע של מהירות מיוחדתTam50.gif

50. מהירות מיוחדת: אסורה מהירות נסיעה לסוגי רכב שונים העולה על המהירות המסומנת בקמ"ש ליד דמות הסוג שבתמרור.


Tam51.gif

51. קצה קטע של מהירות מיוחדת

Tam52.gif

52. כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות


Tam53.gif

53. קצה תחום דרך עירונית או דרכים עירוניות


Tam54.gif

54. אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור


Tam55.gif

55. אסורה כל עצירה וחניה של רכב בסרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דיןקובץ:Tam56.gif

56. אסורה חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג באזור שבכניסה אליו מוצב התתמרור


קובץ:Tam57.gif

57. קצה תחום האעזור שבו אסורה חניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג

Tam58.gif

58. קצה איסור החנייה או העצירה כביטול התמרורים מס' 54, מס' 55


Tam59.gif

59. נתיב או כביש לאטובוס ציבורי בלבד


Tam60.gif

60. תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.


Tam61.gif

61. עצור! תן זכות קדימה לתנוע בדרך החוצה שלפניך! div>


Tam62.gif

62. סע ימינה עבור לפני התמרור

Tam63.gif

63. סע שמאלה עבור אחרי התמרור


Tam64.gif

64. סע ישר! אם החוץ מופיע בכיוון אלכסוני סע בכיוון החץ.


Tam65.gif

65. סע ימינה או ישר


Tam66.gif

66. סע ימינה או שמאלה


Tam67.gif

67. תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעלה התנועה ועבור מצדו הימניTam68.gif

68. מותר לעבור את המקום המסומן בתרור זה מימין וגם משמאל

Tam69.gif

69. עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני


Tam70.gif

70. דרך לרכב מנועי בלבד


Tam71.gif

71. דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחות מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש


Tam72.gif

72. כניסה לדרך המהיררה. אין כניסה להולכי רגל, אופניים, רכב איטי, עגלות יד, בעלי חיים וכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 71 המוצב לפני הכניסה לדךר המהירה


Tam73.gif

73. קצה הדרך המהירהקובץ:Tam74.gif

74. אסורה הכניסה לטרקטור ולרכב עבודה

קובץ:Tam75.gif

75. אסורה הכניסה לעגלות רצומות לבעלי חיים או לבעלי חיים לא רתומים.


קובץ:Tam76.gif

76. אסורה הכניסה לאופניים.


קובץ:Tam77.gif

77. שביל לאופניים בלבד


קובץ:Tam78.gif

78. אסורה הכניסה להולכי רגל, כולל שולי הדרך


קובץ:Tam79.gif

79. שביל להולכי רגל בלבד