על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

גזרת המרובעים

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 • רמה: כיתה ט'-י'

שורשים מרובעים

זמן פִּעֵל פֻּעַל הִתְפַּעֵל
עבר גִּלְגֵּל גֻּלְגַּל הִתְגַּלְגֵּל
הווה מְגַלְגֵּל מְגֻלְגַּל מִתְגַּלְגֵּל
עתיד יְגַלְגֵּל יְגֻלגַּל יִתְגַּלְגֵּל
ציווי גַּלְגֵּל -------- הִתְגַּלְגֵּל
שם פועל לְגַלְגֵּל -------- לְהִתְגַּלְגֵּל


שורשים מרובעים הם בעלי 4 עיצורים והם יופיעו בבניינים הדגושים (הכבדים) בלבד.
לא יופיע דגש תבניתי. במקומו נמצאת עוד אות שורש בשווא נח.
שיטת הזיהוי היא עפ"י עבר נסתר:

 • אם באות הראשונה יופיע חיריק, זהו בניין פיעל.
 • אם באות הראשונה יופיע קובוץ, זהו בניין פועל.
 • תחילית הִתְ לפני השורש, זהו בניין התפעל.

ניתוח פעלים דומים

כדי לנתח צמדים של פעלים דומים עלינו להסתכל על המשמעות שלהם.
הרכב <אדום>תֻּדְלַק</אדום> לקראת הנסיעה הארוכה.
הנורה בחדר <כחול>תֻּדְלַק.</כחול>

 • זמן <אדום>עבר</אדום> <כחול>עתיד</כחול>
 • גוף <אדום>נסתר</אדום> <כחול>נסתרת</כחול>
 • שורש <אדום>ת-ד-ל-ק</אדום> <כחול>ד-ל-ק</כחול>
 • בניין <אדום>פֻּעַל</אדום> <כחול>הֻפְעַל</כחול>


הכתבים <אדום>תִּקְצְרוּ</אדום> את דברי השר.
אתם <כחול>תִּקְצְרוּ</כחול> את יבוליכם באביב.

 • זמן <אדום>עבר</אדום> <כחול>עתיד</כחול>
 • גוף <אדום>נסתרים</אדום> <כחול>נוכחים</כחול>
 • שורש <אדום>ת-ק-צ-ר</אדום> <כחול>ק-צ-ר</כחול>
 • בניין <אדום>פִּעֵל</אדום> <כחול>קל</כחול>


תופעות בהִתְפַּעֵל

 • סלסל - * הִתְסַלְסֵל => הִסְתַּלְסֵל (שיכול עיצורים).
 • שכלל - * הִתְשַכְלֵל =>* הִשְתַּכְלֵל (שיכול עיצורים).
 • תרגם - * הִתְתַּרְגֵּם => הִתַּרְגֵם (התלכדות).
 • טלטל - * הִתְטַלְטֵל =>* הִטְטַלְטֵל => הִטַּלְטֵל (הידמות מלאה).
 • דרדר - * הִתְדַּרְדֵּר =>* הִדְדַּרְדֵּר => הִדַּרְדֵּר (הידמות מלאה).
 • זמזם - * הִתְזַמְזֵם =>* הִזְתַּמְזֵם => הִזְדַּמְזֵם (הידמות חלקית בקוליות).
 • צמצם - * הִתְצַמְצֵם =>* הִצְתַּמְצֵם => הִצְטַמְצֵם (הידמות חלקית בנחציות).