על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

גזרת נלי"ה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סיכום זה זקוק לתיקוני עריכה. לפרטים ראה קטגוריה: סיכומים הדורשים תיקון

נא לא להוריד הודעה זו עד שיגמרו כל תיקוני העריכה בסיכום זה.

גזרת נחי לה"פ י'/ה' (נל"י/ה)

גזרה זו עוסקת בשורשים שלה"פ שלהם היא ה' או י'. ה' או י' נחות, כלומר, אימות קריאה, ומכאן שם הגזרה.

  • לגזרה זו לא שייכים שורשי ג נ כ ת " מ משום שה- ה' מופקת (ה' שבה מפיק) היא עיצור ולא אם קריאה. שורשים אלה שייכים לגזרת השלמים.


בניין קל

שורש צורת הכתיבה חיטוף סיומת
עבר ב-נ-י/ה בָּנָה, בָּנִיתִי בְּנִיתֶם, בְּנִיתֶן םָה
הווה ב-נ-י/ה בּוֹנֶה (משקל פועל) אין םֶה
בָּנוּי (משקל פעול) בְּנוּיָה, בְּנוּיִים, בְּנוּיוֹת
עתיד ב-נ-י/ה אֶבְנֶה, יִבְנֶה, תִּבְנֶה, נִבְנֶה אין םֶה
תִּבְנֶינָה (נוכחות, נסתרות) אין םֶינָה
ציווי ב-נ-י/ה בְּנֵה, בְּנִי, בְּנוּ, בּנֶינָה אין םֵה (לנוכח)
מקור ב-נ-י/ה לִבְנוֹת אין םוֹת

צמדים

שלמים נחים מילה שורש מילה שורש לִשְבֹּת ש-ב-ת לִשְבּוֹת ש-ב-י/ה לִכְרֹת כ-ר-ת לִכְרוֹת כ-ר-י/ה לִכְפֹּת כ-פ-ת לִכְפּוֹת כ-פ-י/ה

  • חולם חסר נותן הבדל בין הגזרות (שלמים ונחים). כמובן שיש משמעויות שונות בין שני השורשים.

צורות המקור בחולם מלא + ת' (םוֹת) היא סימן לגזרת נל"י/ה, ואילו הסיומת בחולם חסר היא סימן לגזרת השלמים.

שאלה לדוגמא

מהי צורת עבר נסתר של הפועל לִשבּוֹת ? 1. שָבָה, 2. שָבַת.

תשובה: 1

בניין נפעל

שורש צורת הכתיבה סיומת עבר ב-נ-י/ה נִבְנָה םָה ר-א-י/ה נִרְאָה הווה ב-נ-י/ה נִבְנֶה םֶה ר-א-י/ה נִרְאֶה עתיד ב-נ-י/ה אֶבָּנֶה, יִבָּנֶה, תִּבָּנֶה, נִבָּנֶה םֶה ציווי ב-נ-י/ה תִּבָּנֶה  הִבָּנֶה םֶה מקור ב-נ-י/ה לְהִבָּנוֹת םוֹת

הערות:


  • בעתיד- דגש משלים הידמות מלאה בפה"פ. (סימן חד"ק וסד"ק נשאר).
  • צורת המקור- בתוספת לְ לפני הציווי וסיומת םוֹת.

בניין הִפְעִיל ובניין הֻפְעַל

הִפְעִיל הֻפְעַל סיומת עבר הִפְנָה הֻפְנָה םָה הווה מַפְנֶה מֻפְנֶה םֶה עתיד אַפְנֶה, יַפְנֶה אֻפְנֶה, יֻפְנֶה םֶה ציווי הַפְנֶה םֵה מקור לְהַפְנוֹת םוֹת

הבניינים הדגושים

פִעֵל ופֻעַל

פִעֵל פֻעַל סיומת עבר פִּנָּה פֻּנָּה םָה הווה מְפַנֶּה מֻפְנֶּה םֶה עתיד אֲפַנֶּה, יְפַנֶּה, תְּפַנֶה, נְפַנֶּה אֲפֻנֶּה, יְפֻנֶּה, תְּפֻנֶּה, נְפֻנֶּה םֶה ציווי פַּנֵּה, פַּנֶּינָה םֵה מקור לְפַנּוֹת םוֹת

הערות:

 פִּעֵל – פֻעַל במשמעות פעיל – סביל.  דגש תבניתי בעה"פ.  מְ בהווה לפני השורש.  בבניין פֻּעַל בהווה 2 צורות ליחידה: מְפֻנַּה / מְפֻנָית.  אית"ן בעתיד בשווא, ו-אֲ גרונית בחטף פתח.  בניין פִּעַל בציווי – השמטת ת' האית"ן.  מקור- לְ לפני הציווי וסיומת םוֹת.

הִתְפַּעֵל

הִתְפַּעֵל סיומת עבר הִתְפַּנָּה םָה הווה מִתְפַּנֶּה םֶה עתיד אֶתְפַּנֶּה, יִתְפַּנֶּה םֶה ציווי הִתְפּנֶּה םֵה מקור לְהִתְפַּנּוֹת םוֹת