על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

גזרת נפי"ו

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סיכום זה זקוק לתיקוני עריכה. לפרטים ראה קטגוריה: סיכומים הדורשים תיקון

נא לא להוריד הודעה זו עד שיגמרו כל תיקוני העריכה בסיכום זה.

גזרת נחי פה"פ י'/ו' (נפי"ו) גזרת נפי"ו עוסקת בשורשים הפותחים ב-י', וברוב המקרים י' הייתה ו'. היום אנו כותבים את השורשים עם י'. י' או ו' הן נחות, כלומר אימות קריאה (נכתבות אך אינן נשמעות). עלינו לבדוק כיצד קיבלנו את הצורות הנ"ל ולשם כך עלינו לדעת שבניין נִפְעַל היה בעברית העתיקה נַפְעַל ובניין הִפְעִיל היה הַפְעִיל.

1. התינוק נוֹלַד אתמול. 2. האב הוֹשיב את בנו על הכיסא. 3. הילד הוּשַב על הכיסא. 4. אתה תִּישַן בצהריים.

בניין נִפְעַל / נַפְעַל

נַפְעַל. * נַוְ|לַד  נוֹ|לַד.

       aw (דיפתונג)  |   התוצאה לאחר כיווץ הדיפתונג

נִפְעַל = נַפְעַל. עפ"י הצורה העתיקה, מן השורש ו-ל-ד המקורי, שחזרנו את הצורה נַוְ|לַד. בהברה הראשונה קיבלנו צליל aw. צליל זה נקרא דיפתונג (דו תנועה). צליל כזה אינו מקובל בעברית ויש לכווץ אותו לתנועה מלאה – חולם מלא (אוֹ), ומכאן נקבל נוֹלַד. התהליך הוא: אַוְ  אוֹ. השורש היום הוא י-ל-ד ולא ו-ל-ד.

שורש צורת הכתיבה עבר י-ל-ד נוֹלַד הווה י-ל-ד נוֹלָד עתיד י-ל-ד יִוָּלֵד = יִכָּנֵס ציווי י-ל-ד הִוָּלֵד שם פועל י-ל-ד לְהִוָּלֵד


בניין הִפְעִיל / הַפְעִיל

בניין הפעיל מתחלק ל-2 סוגי דיפתונג:

1. הַפְעִיל. * הַוְ|שִיב  הוֹ|שִיב.

        aw (דיפתונג)    |   התוצאה לאחר כיווץ הדיפתונג

הִפְעִיל = הַפְעִיל. עפ"י הצורה העתיקה, מן השורש ו-ש-ב המקורי, שחזרנו את הצורה הַוְ|שִיב. בהברה הראשונה קיבלנו צליל aw (דיפתונג). יש לכווץ אותו לתנועה מלאה – חולם מלא (אוֹ), ומכאן נקבל הוֹשִיב. התהליך הוא: אַוְ  אוֹ. השורש היום הוא י-ש-ב ולא ו-ש-ב.

שורש צורת הכתיבה עבר י-ש-ב הוֹשִיב הווה י-ש-ב מוֹשִיב עתיד י-ש-ב יוֹשִיב ציווי י-ש-ב הוֹשֵב שם פועל י-ש-ב לְהוֹשִיב

2. שורשים בעלי י' מקורית בבניין הִפְעִיל / הַפְעִיל יופיעו עם צירא מלא לאחר כיווץ הדיפתונג. (אֵי). להלן ארבעת השורשים היחידים בעלי דיפתונג זה בבניין הִפְעִיל.

א. י-ט-ב. הַיְ|טִיב  הֵי|טִיב.

       ay (דיפתונג)    |   התוצאה לאחר כיווץ הדיפתונג

מן השורש י-ט-ב, שחזרנו את הצורה הַיְ|טִיב. בהברה הראשונה קיבלנו צליל ay (דיפתונג). יש לכווץ אותו לתנועה מלאה – צירא מלא (אֵי), ומכאן נקבל הֵיטִיב. התהליך הוא: אַיְ  אֵי. השורש היום וגם במקור הוא י-ט-ב. שורש צורת הכתיבה עבר י-ט-ב הֵיטִיב הווה י-ט-ב מֵיטִיב עתיד י-ט-ב יֵיטִיב ציווי י-ט-ב הֵיטֵב שם פועל י-ט-ב לְהֵיטִיב ציווי י-ש-ר הַיְשֵר

ב. י-מ-נ. כל הצורות של שורש זה זהות לצורות של השורש י-ט-ב. ג. י-ש-ר. כל הצורות של שורש זה זהות לצורות של השורש י-ט-ב, מלבד הצורה בה נכתב הציווי- הַיְשר. זוהי צורה יוצאת דופן וניתן לראות שלא חל כיווץ דיפתונג בזמן הציווי של שורש זה. ד. י-נ-ק. כל הצורות של שורש זה זהות לצורות של השורש י-ט-ב. כמובן שיש להשתמש בפועל זה כאשר מדברים על נקבה ולא על זכר.

בניין הֻפְעַל

הֻפְעַל. * הֻוְ|שַב  הוּ|שַב.

      uw (דיפתונג)   |   התוצאה לאחר כיווץ הדיפתונג

בניין הֻפְעַל שמר על צורתו המקורית והוא מופיע כיום בעברית שלנו כפי שהופיע בעברית העתיקה. מן השורש ו-ש-ב המקורי, שחזרנו את הצורה הֻוְ|שַב. בהברה הראשונה קיבלנו צלילי uw (דיפתונג). יש לכווץ אותו לתנועה מלאה – שורוק (אוּ), ומכאן נקבל הוּשַב. התהליך הוא: אֻוְ  אוּ. השורש היום הוא י-ש-ב ולא ו-ש-ב.

שורש צורת הכתיבה עבר י-ש-ב הוּשַב הווה י-ש-ב מוּשַב עתיד י-ש-ב יוּשַב ציווי ------- אין ציווי שם פועל ------- אין שם פועל

בניין קל

פָּעַל. * תִּיְ|שַן  תִּי|שַן.

     iy (דיפתונג)  |  התוצאה לאחר כיווץ הדיפתונג

בבניין קל- עתיד, מן השורש י-ש-נ, עפ"י הדגם תִּלְמַד, שחזרנו את הצורה תּיְ|שַן. בהברה הראשונה קיבלנו צליל iy (דיפתונג). יש לכווץ אותו לתנועה מלאה – חיריק מלא (אִי), ומכאן נקבל תִּישַן. כל אותיות אית"ן יופיעו בחיריק מלא, כולל גוף מדבר (אִישַן). התהליך הוא: אִיְ  אִי.

שורש צורת הכתיבה עתיד י-ש-נ תִּישַן, אִישַן, יִישַן, נִישַן


• הערה מיוחדת: בגזרת נפי"ו קיימת קבוצת שורשים שפה"פ שלהם היא י'. (י-ש-ב, י-ר-ד, י-ל-ד, י-צ-א, י-ד-ע). בבניין קל-עתיד בלבד יתנהגו שורשים אלה כגזרת חסרים, כלומר י' תיעלם, אך לא יופיע דגש משלים. לקבוצה זו קוראים חסרי פה"פ י' (חפ"י) בקל-עתיד בלבד.

שורש צורת הכתיבה עתיד י-ש-ב תֵּשֵב עתיד י-ר-ד נֵרֵד עתיד י-צ-א יֵצֵא עתיד י-ל-ד תֵּלֵד עתיד י-ד-ע אֵדַע

הבניינים הדגושים

נכתבים כמו בגזרת השלמים.

שורש פִּעֵל פֻּעַל הִתְפַּעֵל י-ק-ר יִקֵּר יֻקַּר הִתְיַקֵּר י-ש-ר יִשֵּר יֻשַּר הִתְיַשֵּר

טבלת המוספיות בגזרת נפי"ו

נִפְעַל הִפְעִיל הֻפְעַל קל-עתיד עבר נוֹ + םַ הוֹ + םִ הֵי + םִ הוּ + םַ ---------------- -------------------- הווה נוֹ + םָ מוֹ + םִ מֵי + םִ מוּ + םַ ---------------- -------------------- עתיד שלמים יוֹ + םִ יֵי + םִ יוּ + םַ אִי/יִי/תִּי/נִי + םַ אֵ / יֵ / תֵ / נֵ + םֵ / םַ ציווי שלמים הוֹ + םֵ / םִ הֵי + םֵ / םִ ------- ---------------- -------------------- שם פועל שלמים לְהוֹ + םִ לְהֵי + םִ ------- ---------------- --------------------

• לסיכום, ראינו ארבעה סוגי דיפתונג: - aw  O. (נִפְעַל, הִפְעִיל). - uw  U. (הֻפְעַל). - iy  I. (קל-עתיד). - ay  E. (הִפְעִיל).

הערות מיוחדות - השורש י-כ-ל, בעבר ובהווה לפי קל – פָעֹל. יָכֹל (בעבר), יָכוֹל (הווה). אך בעתיד הוא משנה בניין להֻפְעַל, ונקבל תּוּכַל. (חל כיווץ דיפתונג וחיטוף). - קיימים ארבעה פעלים בבניין הִתְפַּעֵל המשתייכים לגזרת נפי"ו. בדוגמאות הבאות של פעלים אלה אנו רואים את ה-ו' המקורית. השורש כמובן עם י'. • הִתְוַכַּח (י-כ-ח), הִתְוַסֵּף (י-ס-פ), הִתְוַדַּע (י-ד-ע), הִתְוַדּה (י-ד-ה).