סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

מתמטיקה או"פ

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לחץ כאן כדי לחזור לאוניברסיטה הפתוחה.


04101 אשנב למתמטיקה
20283 מתמטיקה דיסקרטית: תורת הקבוצות קומבינטוריה ולוגיקה
10444 נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה - פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית
20430 אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע
20109 אלגברה לינארית I
20229 אלגברה לינארית II
20406 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'
20423 חשבון דיפרנציאלי ואינטגלי ב'
20106 חשבון אינפיניטסימלי I
20212 חשבון אינפיניטסימלי II
20224 חשבון אינפיניטסימלי III
30201 תולדות החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי
30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים
30204 הסקה סטטיסטית
20416 תורת ההסתברות
20425 הסתברות לתלמידי מדעי המחשב
20426 השלמות בהסתברות
20281 תורת הקבוצות
20413 תורת המספרים האלמנטרית
20218 מבוא למשוואות דיפרנציאליות
20280 משוואות דיפרנציאליות רגילות
20293 השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות
20233 חישוב נומרי
20295 תורת הגרפים
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
20288 תכנון לינארי
20216 תורת המשחקים
20296 תורת הקודים
20243 פונקציות מרוכבות
20230 מבנים אלגבריים
20521 טופולוגיה קבוצתית
20525 מבוא לאנליזה פונקציונלית
20324 תורת המידה
20394 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
20366 שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות
20327 לוגיקה מתמטית
20511 הרחבת שדות ותורת גלואה