סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

פעולות הניצבים הבריטים הרברט סמואל והלורד פלומר בא"י

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הפעולות של הרברט סמואל והלורד פלומר בארץ ישראל:

הרברט סמואל נודע באהדתו לציונות, היה יהודי במוצאו. את תפקידו בארץ ישראל החל ב- 1920 עד 1925. ניתן לקבוע כי הרברט סמואל השתדל לנקוט מדיניות מאוזנת והוגנת וזאת בהתאם למדיניות הצהרת בלפור.

להלן פעולותיו:

1. הכרה בשפה העברית כשפה רשמית של הארץ.

2. מתן אוטונומיה לחינוך היהודי שהביאה להתפתחות מערכת החינוך ובאה לידי ביטוי בתמיכה בהקמת האוניברסיטה העברית בירושלים וחיזוק הטכניון בחיפה.

3. מתן אפשרות ליהודים לרכוש קרקעות בפיקוח ממשלתי (דבר שלא התאפשר בזמן הממשל הצבאי).

4. הרברט סמואל הכיר במוסדות הלאומיים היהודיים, איפשר את קיום הבחירות לאספת הנבחרים והכיר בועד הלאומי שנבחר מתוכה כמוסד מייצג של הישוב היהודי.

5. הרברט סמואל העמיד לרשות היהודים מכסות עלייה לארץ ישראל במספרים גדולים וזאת למרות הספר הלבן של צ'רצ'יל ובכך שקבע פרשנות מקלה לספר הלבן שעיקרה הגבלת העלייה תותנה ביכולת הקליטה הכלכלית של הארץ והכוונה ליכולת הקליטה הכלכלית של היישוב היהודי.

6. הרברט סמואל יזם עבודות ציבוריות שעיקרן העסקת מובטלים בסלילת כבישים, הנחת מסילות ברזל והקמת מבני ציבור ומסר אותן לביצוע לגדוד העבודה ולהסתדרות. בפעולה זו הציל את בני העלייה השלישית מחרפת רעב.

פעולותיו של הלורד פלומר:

הלורד פלומר כיהן משנת 1925-1928 ונודע כאדם תקיף אשר בתקופתו שרר שקט בארץ ישראל. הוא נהג באופן שיוויוני כלפי יהודים וערבים. בין השגיו:

1.ארגון המשטרה הארץ ישראלית – כוח זה החליף את הכוח הצבאי. הוא דאג לבנייתו מחדש ע"י בניית שדרת פיקוד בריטית, רוב השוטרים היו ערבים ומיעוטם יהודים והם ששמרו על הסדר בארץ.

2.הלורד פלומר נהג ביד תקיפה ואסר על כל הפרת סדר. כן אסר על נשיאת נשק.

3.הלורד פלומר הכיר במוסדות הלאומיים כגון כנסת ישראל ומוסדותיה כגוף יציג של הישוב היהודי בארץ.

4.בתקופת העלייה הרביעית פרץ משבר כלכלי שהיא עימו אבטלה רבה. פלומר סייע לישוב ע"י ביצוע עבודות ציבוריות יזומות .

פעולות הרברט סמואל והלורד פלומר הקשורות לפילוח הארץ:

1. קביעת גבולות ארץ ישראל וחלוקתה לארבעה מחוזות

2. טיפוח ירושלים כבירת ארץ ישראל והעברת מוסדות מימשל אליה.

3. ארגון מערכת משפט על-פי החוקים הבריטיים שהחליפו את החוק התורכי והקמת מחלקות ממשלתיות שנועדו לנהל את הארץ והכשרת מערכת פקידות.

4. מיפוי הארץ וחקיקת חוק הקרקעות (טאבו) שאיפשר קביעת הבעלות על הקרקעות.

הפעולות שנקטו הנציבים למען האוכלוסיה הערבית:

1. הרברט סמואל מינה את חג' אמין אל-חוסייני לתפקיד המופתי של ירושלים

2. הרברט סמואל הורה על הקפאת העלייה היהודית לאחר מאורעות 1921 וזאת עד פרסום מסקנות ועדת הייקרפט שמינה לחקירת שורשי המהומות.

3. הרברט סמואל היפלה לטובה את החינוך הערבי ע"י הקצאת תקציבים גבוהים יותר.