סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

פקודות ספריה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פקודות הספריה בפסקל הן פקודות שקיימות וצריך רק להשתמש בהן. בנחין בין פונקציות(פקודות שיש להציב את התוצאה במשתנה) לפרוצדורות(פקודות שאין צורך להציבן).


 • div- מחזירה את החלק השלם כתוצאה מחילוק.
 • mod- מחזירה את השארית מהחילוק.
 • abs- מחזירה את הערך המוחלט.
 • round- מחזירה את הערך המעוגל למספר השלם הקרוב ביותר אליו.
 • trunc- מחזירה את הערך ללא החלק השברי כמספר שלם.
 • frac- מחזירה את החלק השבור.
 • int- מחזירה את הערך ללא החלק השברי כמספר ממשי.
 • sqr- מחזירה את ריבוע המספר.
 • sqrt- מחזירה את שורש המספר.
 • succ- מחזירה את התו העוקב(עפ"י קוד ascii).
 • pred- מחזירה את התו הקודם(עפ"י קוד ascii).
 • ord- מקבלת תו ומחזירה את ערך הascii.
 • chr- מקבלת קוד ascii ומחזירה תו.

div וmod יבוצעו כך: ;a := b mod c שאר הפונקציות הנ"ל יבוצעו כך: ;(a:=abs(c


שם הפקודה מקור הפקודה מחזירה דוגמא
div x div y חלק שלם כתוצאה מחילוק 6 דיב 2= 3
mod x mod y שארית מהחילוק 7 מוד 2= 1
abs (abs(x הערך המוחלט abs(-2)= 2
round (round(x ערך מעוגל round(4.6)=5
trunc (trunc(x ערך ללא שארית trunc(5.56)=5
frac (frac(x חלק השבור
int (int(x הערך ללא החלק השברי כמספר ממשי int(5.4)=5.0
sqr (sqr(x מעלה בריבוע sqr(3)=9
sqrt (sqrt(x מוציא שורש sqrt(25)=5
succ (succ(x תו עוקב succ(s)= t
pred (pred(x תו הקודם pred(c)=b


שם הפקודה מקור הפקודה מקבלת מחזירה דוגמא
ord (ord(x תו ערך ascii
char (char(x ערך ascii תו